Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Educație și diversitate LGBTIQ

Provocările educaționale asociate stabilirii de medii sigure de învățare pentru tineretul LGBTIQ pot fi variate. Fișa tematică subliniază cele mai bune practici referitoare la educația privind diversitatea sexuală din UE și abordează reprezentările false esențiale și percepțiile eronate legate de persoanele LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Publicația prezintă activitatea Comisiei Europene și a altor organizații internaționale în scopul abordării discriminării împotriva persoanelor LGBTIQ, precum și cercetări esențiale și dovezi privind impactul. Fișa tematică transmite mesaje-cheie și recomandări pentru a fi puse în practică la nivelul național, al școlii, al programei de învățământ și al comunității pentru a promova incluziunea LGBTIQ.

 

 

Această Fișă tematică a fost produsă de Grupul de lucru ET 2020 privind promovarea valorilor comune și a educației incluzive.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being