Skip to main content
European School Education Platform
News item

Competența antreprenorială: sădind semințele creativității și inovării în mintea tinerilor europeni

Nu toți elevii vor fi antreprenori profesioniști, însă este important să luăm măsuri pentru ca școlile din întreaga Europă să dezvolte și să formeze competența antreprenorială. Vă invităm să aflați cum să procedați!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Spiritul antreprenorial, competență a învățării pe tot parcursul vieții

Creativitate, gândirea critică, soluționarea problemelor, perseverența și spiritul de inițiativă sunt abilități apreciate de toată lumea. Ele sunt componente importante ale atitudinilor mentale inovatoare. Spiritul antreprenorial, una dintre competențele-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții definite de Comisia Europeană, înglobează aceste calități, dar și multe altele. Conform explicațiilor din cadrul EntreComp, această competență înglobează cunoștințe, abilități și atitudini diverse, aplicabile în educație și în viața profesională și personală.

 

Spiritul antreprenorial în școli

 

Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie (2022), în majoritatea cazurilor, competențele aferente inovării și spiritului antreprenorial sunt integrate în programa școlară prin intermediul unei abordări interdisciplinare (55%), precum și sub formă de disciplină separată (36%). Aproximativ 80% din respondenți au semnalat că ambele competențe ar trebui să se bucure de o atenție mai mare la nivel de școală. Printre cele mai eficiente practici destinate formării acestor competențe se numără activitățile extrașcolare care pun elevii în legătură cu mediul de afaceri și comunitatea locală, laboratoarele de inovare, în cadrul cărora elevii participă la proiecte de cercetare, și proiectele internaționale.

 

Exemple de proiecte cu bune practici care stimulează spiritul antreprenorial

 

EnterSchoolMinds și-a propus să îi echipeze pe elevi cu abilitățile aferente mentalității antreprenoriale, axându-se pe profesori, elevi și părinți. Printre rezultatele proiectului se numără programe de certificare, materiale de formare și truse de instrumente.

 

Printre materialele elaborate de proiectul Network of Entrepreneurial Schools (NES) se numără o broșură cuprinzătoare, cu resurse și instrumente destinate școlilor primare.

 

Proiectul KidVenture a creat un joc pe computer, cu ajutorul căruia copiii să învețe despre spiritul antreprenorial.

 

Resurse suplimentare

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn