Skip to main content
European School Education Platform

Sieć społecznościowa

Krótki opis

 

Wyszukuj osoby, organizacje i szkoły, z którymi możesz nawiązać współpracę. Bierz udział w projektach i korzystaj z oferty rozwoju zawodowego.

 

Ludzie

 

Wyszukuj osoby zarejestrowane na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej i zatwierdzonych eTwinnerów.

 

Szkoły i organizacje

 

Wyszukuj organizacje zarejestrowane na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej i szkoły uczestniczące w eTwinningu.

 

Projekty

 

Odkrywaj europejskie tendencje w edukacji dzięki nauczycielom eTwinning i prowadzonym przez nich projektom. 

 

Wyszukiwanie partnerów

 

Wyszukuj szkoły partnerskie i organizacje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ oraz z krajów uczestniczących w eTwinningu, z którymi możesz realizować projekty współpracy. Wyszukuj przeznaczone dla personelu szkolnego oferty wyjazdów i obserwacji zajęć w szkołach zagranicznych.