Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Ankieta dotycząca szkolnych programów mentoringu

Mentoring to termin odwołujący się na ogół do procesu, w którym osoba posiadająca doświadczenie, czyli mentor, pomaga drugiej osobie, podopiecznemu, rozwinąć konkretne umiejętności i opanować wiedzę, które przyczynią się do rozwoju zawodowego i osobistego podopiecznego. Na poziomie szkolnym oferta opieki mentorskiej jest kierowana do uczniów, skupiając się na ogół na wynikach w nauce i wsparciu społeczno-emocjonalnym, i nauczycieli, np. w kontekście kształcenia wstępnego lub programów ustawicznego doskonalenia zawodowego.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Waga mentoringu w edukacji szkolnej przejawia się w politykach i praktykach na poziomie Unii. Przykładowo, w niedawno wydanym Zaleceniu Rady ws. Dróg do sukcesów w szkole zasugerowano, że programy mentoringu, w tym mentoringu wzajemnego, mogą przyczyniać się do poprawy wyników nauki i większego poczucia wsparcia społeczno-emocjonalnego, zwłaszcza w przypadku uczniów pochodzących z grup w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub uczniów zagrożonych słabymi wynikami w nauce.

Ponadto w uzupełniającym Zalecenie dokumencie roboczym zaznaczono, że stały i ustrukturyzowany mentoring o ustalonym harmonogramie i programie naśladowania, praktykowania, oceny, wsparcia i przekazywania informacji zwrotnej stanowi istotny czynnik wsparcia studentów kierunków nauczycielskich i nauczycieli rozpoczynających karierę. Mentoring może pomóc im lepiej zrozumieć odgrywaną przez nich rolę i stosować innowacyjne techniki nauczania, jest też zdecydowanie łączony z dobrostanem nauczycieli (satysfakcją zawodową, motywacją, samowystarczalnością i pozostawaniem na stanowisku)

Podziel się swoją opinią, wypełniając naszą krótką ankietę dostępną do dnia 19 lutego 2023 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning