Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Partytury pełną parą ze STEAM

W niniejszym artykule dr Daithí Kearney dzieli się swoją osobistą ścieżką nauczyciela muzyki i sposobami, w jakie STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) wpłynęły na jego podejście do nauczania.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Niemal dekadę temu udałem się do Norwegii, by wziąć udział w programie intensywnym w ramach Erasmusa. Był to dla mnie drugi rok nauczania muzyki w Irlandii – moim zadaniem było wprowadzanie mieszanki zajęć praktycznych i teoretycznych. Byłem przyzwyczajony do uczenia jako przedstawiania uczniom materiałów i wyjaśniania, jak je zrozumieć. Moi uczniowie potrafili grać na instrumentach muzycznych, a całość procesu uczenia się skupiała się na muzyce. W kontekście realizacji wyników nauki opisanych w sylabusie modułu, takie podejście „sprawdzało się”.

 

W Norwegii zacząłem pracować z kolegami z różnych dziedzin, instytucji i krajów. Wylądowaliśmy wszyscy na zajęciach interdyscyplinarnych, gdzie moje metody dydaktyczne nie zdawały egzaminu. Wielu uczniów w naszej wspólnej przestrzeni nie umiało grać na instrumentach muzycznych, a ja nie miałem odgórnego przedmiotowego programu nauczania do realizacji. Nie było żadnej konwencjonalnej partytury do odegrania, zdarzało się też, że moje polecenia w języku angielskim, z naleciałościami w postaci irlandzkiego akcentu, nie były od razu zrozumiałe dla uczestników, dla których angielski nie był językiem ojczystym. Pod koniec dwutygodniowego kursu, podczas którego uczyliśmy się o platformach naftowych, opowieściach o duchach i fotografii, opracowaliśmy opartą harmonii kompozycję, która pomogła nam zrozumieć potencjał kreatywny wnoszony przez każdego uczestnika i inspirację płynącą z otaczającego nas świata.

 

Edukatorka muzyczna Estelle Jorgenson przypomina nam, że uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, a naszą rolą jako nauczycieli jest wspieranie ich. Sami również potrzebujemy wsparcia w postaci współpracy z kolegami, wymiany wiedzy na temat „jak” uczyć, a nie tylko „czego” uczyć. Wyjście poza granice myślenia przedmiotowego otwiera nowe perspektywy i podejścia włączające, ekscytujące i zachęcające nauczycieli i uczniów do odkrywania dziedzin poza własnym przedmiotem i zdania sobie sprawy z pełnego znaczenia edukacji w doświadczeniach życiowych. Podejście to pozostaje bez uszczerbku dla integralności przedmiotów i potrzeby nauczania przedmiotowego czy prowadzenia badań skupionych na pojedynczej dziedzinie, jednak bardziej elastyczna i płynna struktura umożliwia skorzystanie z mocy STEAM.

 

Moje doświadczenia w dziedzinie edukacji poświęconej kreatywności i estetyce doprowadziły mnie do STEAM. Jako artysta mogłem czerpać inspirację z kontaktu z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz, dzięki działalności kreatywnej i estetycznej, dążyć do lepszego zrozumienia i docenienia pojęć i idei, których często się bałem. Śpiew i taniec poświęcony pszczołom czy sile grawitacji umożliwiały mi pobudzenie młodych umysłów, które zyskały w ten sposób emocjonalny i cielesny stosunek do omawianych tematów. Co ważniejsze, moja praktyka dydaktyczna wyewoluowała, umożliwiając wprowadzenie do moich „konwencjonalnych” zajęć oparte na poszukiwaniu podejście do zagadnień. Dowiedziałem się więcej o pozamuzycznych zainteresowaniach i umiejętnościach uczniów.

 

Jako artyści jesteśmy niekiedy uważani przez kolegów od STEM za „luksus” – mogą doceniać nasze występy, nie próbując jednak ich zrozumieć ani poszukiwać w naszej pracy elementów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki. Jako artyści nie tylko dążymy do lepszego zrozumienia STEM, ale pokazujemy też, że jesteśmy zdolni przekazywać innym wiedzę i inspirację z tych dziedzin. Wspólnie możemy odkrywać cuda świata, w którym żyjemy, i spoza niego. Dla mnie jako nauczyciela stworzenie przestrzeni do odkrywania STEAM i, niekiedy, odejście od partytury przełożyło się na bardziej kreatywne występy realizujące założone wyniki nauki i wiele więcej.

 

 

Etnomuzykolog, geograf i artysta dr Daithí Kearney jest nauczycielem muzyki, teatru i turystyki oraz współdyrektorem Centrum Badań nad Sztukami Kreatywnymi Instytutu Technologicznego w Dundalk. Uczestniczył w trzech Programach intensywnych Erasmus: IP CREAL (2012-2015), SPACE (2016-2019) i NEXT STEP (2019-2022), badających filozofię podejścia STEAM w edukacji.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences