Skip to main content
European School Education Platform
Tutorials

Niech rodzice będą sojusznikami szkoły

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Johna Hattiego efekt zaangażowania rodziców w trakcie kariery szkolnej dziecka jest równoważny dodaniu 2-3 lat do jego edukacji. Niniejszy poradnik zawiera rady i zakreśla strategie, które mają na celu zwiększenie zaangażowania rodziców w szkołach.
Parents taking children to school
Adobe Stock / Hedgehog94

Zrozumienie zaangażowania rodziców

 

Zaangażowanie rodziców odnosi się do aktywnego i bezpośredniego udziału w edukacji ich dziecka i społeczności szkolnej. Nie dzieje się to automatycznie; szkoły muszą systematycznie pielęgnować zaangażowanie różnymi strategiami. Rodzice mają znaczącą rolę, między innymi we wspieraniu w pracach domowych, byciu ważnym głosem podczas zebrań i w ramach wolontariat w klasie.

Wyniki naszego sondażu (2019) pokazują, że 96 % nauczycieli uważa, że włączenie rodziców ma pozytywny wpływ na wyniki uczniów; szkoły powinny traktować takie zaangażowanie priorytetowo.

 

 

 

 

Dlaczego zaangażowanie rodziców ma znaczenie?

 

Zaangażowanie rodziców ma wiele pozytywnych skutków na dzieci; udział rodziców poprawia wyniki w nauce, poczucie własnej wartości oraz postawy i zachowania uczniów. 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez EEF (2018) zwiększona komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami przynosi pozytywne efekty. Kiedy nauczyciele przekazują informacje o programie nauczania, pracach domowych i postępach uczniów, rodzice są włączeni w większym stopniu; to włączenie może skutkować większym odsetkiem odrobionych zadań domowych, mniejszą absencją i lepszymi wynikami w matematyce.

Dowiedz się więcej z filmu z dr Janet Goodall:

 

 

 

 

Strategie i zasoby dla szkół mające na celu dalsze angażowanie rodziców

 

Tutaj można znaleźć kilka typów podejść do tego, jak szkoły mogą aktywizować udział rodziców, inspirowanych badaniem Joyce Epstein.

 

Przewodnictwo dla rodziców

 

Wielu rodziców szuka profesjonalnych porad dotyczących tego, jak wspierać swoje dzieci. Szczególnie przydatne mogą być warsztaty informujące rodziców o dobrych praktykach związanych z dobrym samopoczuciem dzieci lub nauką. Tutaj możesz znaleźć kilka wskazówek dotyczących organizacji warsztatów edukacyjnych dla rodziców; jednym z przykładów jest program szkoleniowy w zakresie nauki przedsiębiorczości.

Tworzenie przestrzeni dla rodziców w szkołach jest również pomocne w wymianie pomysłów i wzmacnianiu relacji pomiędzy rodzicami a kadrą nauczycielską.

Przejrzyste, ale angażujące materiały takie jak infografiki mogą stanowić skuteczne narzędzie do dzielenia się faktami i bezpośrednimi poradami w zakresie nauki zdalnej, prac domowych, dobrego samopoczucia czy zalet czytania dzieciom w domu itp.

Szkoły mogą również korzystać z zasobów krajowych lub lokalnych, takich jak te udostępnione przez projekt Choose Well (Wybierz dobrze) w Antwerpii w Belgii. Oferuje on porady i przewodnictwo dla rodziców dotyczące różnych ścieżek edukacyjnych dla ich dzieci.

 

Nauka w domu

 

Duża część nauki dzieci odbywa się poza szkołą, przede wszystkim w środowisku domowym. Większość różnic w osiągnięciach pomiędzy uczniami ma swoje źródło poza szkołą i podkreśla rolę rodziców.

Szkoły mogą wspierać naukę w domu poprzez:

 • doradzanie rodzicom w zakresie etapów rozwoju nauki dzieci (np. poprzez warsztaty lub materiały informacyjne);
 • wydawanie nieformalnych raportów lub newsletterów w celu umożliwienia rodzicom powzięcia wiedzy o tym, co dzieje się w klasie i szkole, i wykorzystania jej;
 • udzielanie konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak wspierać naukę w domu: tworzenie ustalonego harmonogramu (sen, jedzenie, zabawa), zapewnienie czasu i miejsca na odrabianie pracy domowej, bycie na bieżąco z zadaniami i projektami, promowanie umiarkowanego korzystania z mediów społecznościowych, gier i telewizji itp.;
 • zachęcanie do korzystania z lokalnych instytucji, takich jak biblioteki, muzea, teatry itp.;
 • sugerowanie książek oraz narzędzi edukacyjnych online, które rodzice mogą wykorzystać w domu w celu pogłębienia nauki swoich dzieci.

 

Budowanie społeczności i wolontariat

 

„Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska” jest potężnym przysłowiem, oznaczającym, że rodzice mogą przyczynić się do edukacji wszystkich dzieci, nie tylko swoich.

Stowarzyszenia rodziców reprezentują formalne środki, poprzez które rodzice mogą się włączyć. Podczas godzin lekcyjnych rodzice lub dziadkowie mogą stać się „gościnnymi wykładowcami” w zakresie swojej dziedziny lub uczestniczyć w sesjach czytania, mających na celu wzmocnienie nawyku czytania. Mogą również podjąć się działań na zasadzie wolontariatu w szkole, takich jak mentoring i prowadzenie grup interaktywnych.

 

 

 

 

Niektóre szkoły oferują również specjalną przestrzeń dla rodziców. Szkoły mogą włączać rodziców w wycieczki i wydarzenia, jak również zajęcia pozaszkolne, takie jak imprezy klasowe, kluby (artystyczne, teatralne, gier, sportowe) lub wieczory filmowe.

 

Podejmowanie decyzji

 

Poza kiermaszami wypieków rodzice chcą, aby ich głos był słyszalny, co może pobudzić ich do założenia stowarzyszenia rodziców bądź przystąpienia do takiego stowarzyszenia. Szkoły mogą wspierać takie działania, na przykład poprzez:

 • prowadzenia regularnych ankiet mających na celu zebranie opinii rodziców;
 • okazywanie szacunku dla perspektywy rodziców i ich wiedzy, np. poprzez odpowiadanie na ich opinie i sugestie poprzez newsletter dla rodziców;
 • zapraszanie wszystkich rodziców z dużym wyprzedzeniem na spotkania rady szkoły i inne wydarzenia tego typu;
 • zachęcanie do otwartego dialogu, a nie wyłącznie jednokierunkowej komunikacji.

 

Zasadniczo systematyczne przewidywanie i uwzględnianie wkładu rodziców w politykę szkoły naturalnie wzmocni zaangażowanie rodziców, a nie będzie go izolować.

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)