Skip to main content
European School Education Platform
eTwinning Kit

Sztuka mitu: mity w sztuce i literaturze

Niniejszy projekt skupia się na badaniu klasycznej mitologii z artystycznego punktu widzenia, łączącego literaturę, malarstwo, historię i muzykę. Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie kultury klasycznej, wywołanie zainteresowania światem klasycznym, przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości przynależności do Europy. Pracując w międzynarodowych grupach, uczniowie przeanalizują różne mity i stworzą wspólnie produkty takie jak podcasty, e-broszury itd. W których podzielą się wspólnymi odkryciami.

Objectives
Objectives
● Spotkanie innych europejskich uczniów i nauczycieli uczących się Łaciny lub Greki. ● Odkrycie wartości naszych klasycznych korzeni jako podstawy dla promowania i rozwoju obywatelstwa europejskiego. ● Wprowadzenie TIK w zajęcia szkolne. Zwiększenie świadomości zakorzenienia kultury europejskiej w dziedzictwie klasycznym Komunikacja w językach klasycznych i współczesnych. ● Rozwój kreatywności i myślenia krytycznego.
Show more
Introduction of partners
Introduction of partners
Aby zapewnić rzeczywistą współpracę w ramach projektu, praca powinna zostać wykonana w grupach międzynarodowych. Pierwszym krokiem dla prowadzących każdą klasę nauczycieli jest wyjaśnienie uczniom koncepcji projektu. Każdy uczeń wybiera trzech uczniów z innych szkół i wysyła im wiadomość powitalną na profil lub na prywatną skrzynkę mailową, najlepiej w uprzednio ustalonym języku komunikacji. Następnie uczniowie zamieszczają na TwinSpace swoje zdjęcie/awatara. Tworzą również krótki dokument, w którym się przedstawiają. Uczniowie grają w grę, w ramach której każdy uczeń wybiera zdjęcie przynajmniej jednego ucznia ze szkoły partnerskiej, a następnie stara się połączyć opis ze zdjęciem. Po ustaleniu właściwych osób, tworzą one grupę. Liczba osób w mieszanych grupach będzie oczywiście zależeć od liczby szkół partnerskich – idealnie powinny liczyć 5 do 6 osób. Każdy zespół może następnie wybrać dla siebie nazwę. Pierwszym krokiem tego etapu jest zapoznanie się z innymi członkami grupy. Zespoły wybierają temat, na badaniu którego chce się skupić, np. boga/boginię, mit i przedstawiający ich obraz. Można tego dokonać za pośrednictwem forów dyskusyjnych lub w ramach wideokonferencji, dzięki czemu każdy członek zespołu będzie w stanie znaleźć swoje miejsce w grupie i współpracować z innymi, a także lepiej ich poznać. Pracę usprawni wyznaczenie koordynatorów wśród nauczycieli i wśród uczniów, co ułatwi zarządzanie, podział i nadzorowanie różnych wykonywanych w grupach zadań.
Show more
Orientation
Orientation
Projekt z założenia powinien zostać włączony w normalny program zajęć. Praca w ramach projektu, jego treść i działania mogą zostać dostosowane do codziennych zajęć, umożliwiając nauczycielowi wzmocnienie rozwoju uwzględnionych w programie kluczowych kompetencji i treści przekrojowych. Projekt skupia się na nauce o cywilizacji grecko-łacińskiej – jej aspektach historycznych, społecznych, politycznych, religijnych i artystycznych. Szczególnie ważna jest nauka o mitologii, ponieważ wywarła ona ogromny wpływ na zachodnią literaturę i wrażliwość artystyczną. Do tematu można podejść na kilka różnych sposobów. Pierwszym zadaniem każdego zespołu jest wybór nazwy zainspirowanej klasycznym mitem lub bóstwem oraz zaprojektowanie odzwierciedlającego nazwę logo. Oto pozostałe sugerowane ćwiczenia: ● Wybierz klasyczne bóstwo i stwórz dla niego CV Europass ● Wybierz dzieło sztuki przedstawiające motyw klasyczny, wyszukaj dotyczące go informacje i przeanalizuj je. Wyniki pracy można zapisać np. w Padlecie. ● Stwórz wyzwanie Kahoot obejmujące pytania oparte na motywie klasycznym ● W międzynarodowych grupach, uczniowie głosują na wydarzenie, którego bohaterem jest wybrane bóstwo. Następnie grupy organizują pracę i wyszukują informacje potrzebne do uzupełnienia prezentacji/podcastu dotyczącego wybranego mitu i jego reprezentacji w sztuce ● Stwórz e-broszurę przedstawiającą wyniki wszystkich badań.
Show more
Communication
Communication
Dobra komunikacja w międzynarodowych grupach jest kluczowa dla powodzenia projektu. W tym kontekście TwinSpace i oferowane przezeń możliwości (Fora, Twinboard, narzędzie do głosowania) zapewniają doskonałe wsparcie dla sprawnej komunikacji. Przykładem tego rodzaju ćwiczenia jest odtworzenie dzieła sztuki poświęconego zaczerpniętemu z mitów motywowi w oparciu o wyzwanie muzeum Getty’ego. Uczniowie wybierają działo sztuki przedstawiające historię lub postać z mitologii greko-rzymskiej. Odtwarzają scenę i kostiumy z oryginału i robią zdjęcie. Następnie głosują na swoje ulubione przedstawienie. Współpracę w międzynarodowych grupach mogą usprawnić niektóre z następujących zabiegów: stworzenie współdzielonego dokumentu poświęconego wspólnie tworzonym wynikom, takim jak podcast opisujący dzień z życia wybranego bóstwa, wspólna prezentacja dotycząca wybranego przez grupę mitu czy ostateczny wygląd i wydanie e-broszury.
Show more
Evaluation & Assessment
Evaluation & Assessment
W tym, i każdym innym, projekcie należy uwzględnić dwa elementy. Jednym jest ocena wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestniczących w projekcie uczniów, natomiast drugim jest ewaluacja samego projektu w celu określenia, co się powiodło, a co należy udoskonalić na przyszłość. Różne wyzwania ustanowione w ramach projektu mogą umożliwić sprawdzenie nabytej wiedzy, a także podtrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania uczniów. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i platformy TwinSpace jest niezwykle cenne dla przebiegu i zakończenia projektu, jednakże osobisty kontakt w postaci regularnych wideokonferencji z udziałem uczniów i nauczycieli ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla utrzymywania motywacji i dążenia do przydatnego i przemyślanego korzystania z narzędzi cyfrowych. Jedną z głównych metod oceny nabytej przez uczniów wiedzy i umiejętności jest zadanie każdemu uczniowi przygotowania prezentacji dotyczącej stworzonych w ramach projektu materiałów. Ewaluacji projektu można dokonać przy pomocy internetowego formularza przesłanego do uczniów i nauczycieli oraz, gdy jest to właściwe, rodziców. Wyniki zostają następnie zgromadzone i przeanalizowane, co umożliwi wzięcie ich pod uwagę podczas przeglądu i analizy projektu. Rozpowszechnienie projektu i jego wyników – strony internetowe placówek – platformy społecznościowe: YouTube, Facebook, blogi... (por. strona kompanii informacyjnej w TwinSpace) - Wyzwanie Getty Museum Challenge umożliwiło rozpowszechnienie projektu i wzmocniło zaangażowanie wszystkich uczniów i zespołów edukacyjnych z różnych placówek – Udział w konkursie innych, niezwiązanych z projektem uczniów przyczynił się do rozpowszechnienia projektu i eTwinningu wśród różnych szkół.
Show more
Follow up
Follow up
Dokumentacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia jakiegokolwiek projektu, niniejszy projekt stanowi natomiast przykład udokumentowania wyników dzięki stworzeniu dostępnego dla wszystkich partnerów sprawozdania. Projekt i jego wyniki można rozpowszechniać na stronach uczestniczących w nim szkół oraz na wybranych platformach społecznościowych. Jedną z najlepszych metod jest wybranie materiałów do opublikowania wśród odpowiednich stron znajdujących na Twin Space, takich jak wyniki pracy wykonanej przez uczestniczących w projekcie uczniów. Udział w wydarzeniach takich jak wyzwanie Getty Museum Challenge umożliwia rozpowszechnienie projektu i zaangażowanie weń wszystkich uczniów i zespołów edukacyjnych ze szkół partnerskich.
Show more

Additional information

  • Age from:
    14
  • Age to:
    16
  • Difficulty:
    Intermediate

Tags

School subjects

Music
History of Culture
History
Foreign Languages
Classical Languages (Latin & Greek)
Art

Vocational subjects

Art

Key competences

Personal, social and learning to learn
Multilingual
Literacy
Digital