Skip to main content
European School Education Platform

Research

Wspieranie i prezentowanie badań realizowanych na szczeblu lokalnym

Children painting with water colours

Sztuki wizualne w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego: Przeprowadzone w małej skali badanie w działaniu w kontekścieszkolnictwa podstawowego w Grecji

W niniejszym artykule prezentujemy wnioski z badania w działaniu zgłębiającego potencjalny wkład sztuk wizualnych w nauczanie języka angielskiego jako języka obcego (EFL) w greckich szkołach podstawowych, podejścia dydaktyczne sprzyjające zaangażowaniu uczniów i aktywnemu udziałowi w zajęciach EFL oraz wpływ włączania sztuk wizualnych w zajęcia na doskonalenie praktyk dydaktycznych.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) elementem cyfrowej transformacji edukacji w szkołach południowej Hiszpanii w kontekście nauczania po pandemii

Celem niniejszego badania jest analiza postrzegania cyfrowej transformacji edukacji po pandemii w szkołach w południowej części Hiszpanii. Aby osiągnąć ten cel, badanie koncentruje się na problemach związanych z implementacją programu cyfrowej transformacji edukacji (#TDE). Badanie obejmuje uczniów, nauczycieli, kadry kierownicze, rodziny oraz inne zainteresowane podmioty z 12 szkół, z uwzględnieniem przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
Digital tools
Online learning
science lesson

Przewodnik po najlepszych praktykach metodologii STE(A)M w projektach eTwinning dla przyszłych nauczycieli

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka)  to cieszące się coraz większą popularnością, interdyscyplinarne podejście do nauki, gdzie uczeń staje się twórcą wiedzy, a nie tylko jej odtwórcą. Jednak ze względu na to, iż ten model edukacyjny nie posiada dobrze opisanych ram metodologicznych, nauczyciele, a w szczególności ci mniej doświadczeni, mogą mieć trudności w jego realizacji.