Skip to main content
European School Education Platform

Punkty widzenia

Poglądy ekspertów i sondaże nt. edukacji szkolnej

keywords and a handshake

Ankieta dotycząca szkolnych programów mentoringu

Mentoring to termin odwołujący się na ogół do procesu, w którym osoba posiadająca doświadczenie, czyli mentor, pomaga drugiej osobie, podopiecznemu, rozwinąć konkretne umiejętności i opanować wiedzę, które przyczynią się do rozwoju zawodowego i osobistego podopiecznego. Na poziomie szkolnym oferta opieki mentorskiej jest kierowana do uczniów, skupiając się na ogół na wynikach w nauce i wsparciu społeczno-emocjonalnym, i nauczycieli, np. w kontekście kształcenia wstępnego lub programów ustawicznego doskonalenia zawodowego.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Tkanie sieci powiązań między szkołami i ich otoczeniem, by wzmocnić edukację

Doskonalenie jakości szkół to stały obiekt troski różnych podmiotów edukacyjnych. W niniejszym artykule José Luís Muñoz Moreno z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie rozważa rolę współpracy między szkołami i społecznościami w procesie doskonalenia edukacji.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Education talks: Drogi do sukcesów w szkole

Profesor Paul Downes, dyrektor Centrum ds. Nierówności Edukacyjnych działającego w ramach Instytutu Edukacji uczelni Dublin City University, podzielił się niedawno z nami przemyśleniami na temat nowego projektu Zalecenia Rady ws. Dróg do sukcesów w szkole. W dokumencie nakreślono działania polityczne mające na celu walkę z wczesnym kończeniem nauki i słabymi wynikami w zakresie opanowania podstawowych umiejętności.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych z myślą o zdrowiu psychicznym i dobrostanie

Wpływ pandemii na naszą psychikę uwydatnił potrzebę stworzenia bardziej opiekuńczego i empatycznego systemu edukacji, który stanowiłby odpowiedź na społeczne i emocjonalne potrzeby dzieci i młodzieży. W niniejszym artykule Carmel Cefai z Uniwersytetu Maltańskiego przedstawia jedno z możliwych podejść do tego tematu.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Edukacja włączająca czy specjalna? Aktualne trendy i rozważania w Europie

Rozwijanie bardziej włączających systemów edukacyjnych jest coraz częściej postrzegane w całej Europie jako imperatyw, ale również jako wyzwanie. Obecnie edukacja włączająca widziana jest jako „zasada organizacyjna”, stanowiąca podstawę struktur i procesów szkolnych. Edukacja włączająca zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do nauki, zgodnie z podejściem do edukacji opartym na poszanowaniu praw człowieka (Agencja Europejska, 2018a). 
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

Partytury pełną parą ze STEAM

W niniejszym artykule dr Daithí Kearney dzieli się swoją osobistą ścieżką nauczyciela muzyki i sposobami, w jakie STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) wpłynęły na jego podejście do nauczania.
Arts