Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Edukacja a różnorodność LGBTIQ

Istnieje wiele różnych wyzwań edukacyjnych związanych z tworzeniem bezpiecznych środowisk uczenia się dla młodzieży LGBTIQ. Niniejsza publikacja przedstawia najlepsze praktyki w zakresie edukacji na temat różnorodności seksualnej w całej UE oraz obala największe mity i błędne przekonania dotyczące osób LGBTIQ. 
Publication cover image (European Commission)

W publikacji zawarto wyniki pracy Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTIQ,  jak również wyniki kluczowych badań i dowody. Publikacja zawiera kluczowe przesłania i zalecenia do wdrożenia na poziomie krajowym, szkolnym, programowym i społecznościowym, w celu promowania włączania osób LGBTIQ.

 

 

Fiszka tematyczna została opracowana przez grupę roboczą ET 2020 ds. promowania wspólnych wartości i edukacji włączającej.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being