Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Wsparcie dla nowo przybyłych uczniów będących uchodźcami

W 2022 roku do warszawskiej szkoły Nº361 trafiło wielu uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Z poniższego filmu dowiemy się, jak szkoła przyjęła tych uczniów i pomogła im w nauce języka polskiego, współpracy z nowymi rówieśnikami, a co najważniejsze - poczuć się bezpiecznie.
General visual - Practice video

 

Szkoła nr 361 w Warszawie, jedna z najnowszych szkół w Warszawie. Przez ostatnie pół roku szkoła przyjęła chyba największą liczbę ukraińskich uchodźców z różnych części ogarniętego wojną kraju.  Przed wakacjami gościliśmy ponad 200 uczniów, którzy musieli uciekać z terenów dotkniętych wojną. Przez te pierwsze miesiące naszym założeniem było zapewnienie im bezpiecznego miejsca, nie tyle do nauki, co po prostu do przetrwania. Po wakacjach sytuacja diametralnie się zmieniła, okazało się, że 80% uczniów postanowiło zostać tu w Polsce na wiele miesięcy, może na lata. Obecnie nasze zadanie jest zupełnie inne. Nie chodzi już tylko o bezpieczeństwo, ale także o włączenie do polskiego systemu edukacji. Pojawiły się różne pomysły, jak zapewnić im prawidłowy proces nauki. Jednym z nich jest prowadzenie zajęć przygotowawczych, zajęć, które zapewniają im w gruncie rzeczy odpowiednią znajomość języka polskiego, co jest wstępem do uzyskania dyplomów w naszym systemie edukacji.

 

O ile na początku rzeczywiście rola asystenta kulturowego jest nieoceniona, to pracując w tym oddziale trzeba znaleźć taki moment, w którym mówimy „dość” i troszeczkę tego asystenta kulturowego odsuwamy od takiej bezpośredniej pracy w klasie, zlecając mu różnego rodzaju inne zadania, tak żeby te dzieci naturalnie zaczęły posługiwać się językiem polskim. My tutaj nie chcemy absolutnie odciąć ich od ich kultury, tradycji i historii. Absolutnie nie jest to naszym zamiarem. Zdecydowanie lepiej uczą się tego języka polskiego dzieci, które trafiły do oddziałów ogólnodostępnych, bo również takie dzieci mamy, to w większości są to dzieci, które były w ubiegłym roku w oddziale przygotowawczym. Zespół nauczycieli na koniec roku uznał i dał im rekomendację do tego, żeby poszły do oddziałów ogólnodostępnych, bo ta umiejętność posługiwania się językiem polskim już była na tyle dobra i one naprawdę, w naszej ocenie,  świetnie się zaaklimatyzowały w tych oddziałach, dobrze sobie tam radzą.

 

Innym pomysłem jest umieszczanie w polskich klasach pojedynczych osób. Ale przy kilkudziesięciu uczniach jest to po prostu niemożliwe.  Dlatego pojawił się u nas zupełnie nowy pomysł klas wielokulturowych. To są klasy, które składają się w 30 do 50% z Ukraińców i ten pomysł okazał się prawdziwą rewolucją. Okazało się, że uczniowie trafiający do tych klas potrafią porozumiewać się po polsku, po angielsku i po ukraińsku i są w stanie nie tylko włączyć się do polskiego systemu edukacji, ale także wnieść coś więcej do tego polskiego systemu. A więc nie tylko włączamy ich do systemu, ale integrujemy, w pełni integrujemy się z nimi. Tworzymy nowy system edukacji, właściwie wspólny polsko-ukraiński system edukacji.

 

Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą te dzieci, niezwykle ważne jest w naszej ocenie, żeby te, które potrzebują dodatkowej pomocy, dostały takie wsparcie w postaci zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Czasami są to zajęcia dodatkowe z języka polskiego, bo każdemu uczniowi  z doświadczeniem migracyjnym takie zajęcia się należą z mocy prawa, czyli dwie godziny w tygodniu dodatkowego języka polskiego. To też jest kolejny element tego, żeby pomóc dzieciom z Ukrainy na nawiązanie relacji z dziećmi polskimi, żeby poczuły się tutaj bezpiecznie. Żeby zaczęły traktować tę szkołę, powiedzmy, jak swój drugi dom. Może to za duże, za dużo powiedziane, ale chcielibyśmy,  żeby czuły się tu bezpiecznie, pewnie, żeby wiedziały, że mogą liczyć na pomoc z każdej strony.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning