Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Zwiększanie zainteresowania uczniów Edukacją STEAM

STEAM to zintegrowane podejście do uczenia się łączące sztukę i STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) oraz korzystające z tego połączenia jako punktu wyjściowego kierującego uczniów ku dociekaniu, kreatywności i rozwiązywaniu problemów. Multidyscyplinarne podejście promuje edukację neutralną płciowo poprzez zachęcanie dziewcząt do odkrywania tematów naukowych i zwiększanie atrakcyjności sztuki dla chłopców.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Zachęcamy do dalszej lektury, w której odkryjesz wybór finansowanych przez UE projektów pokazujących, jak uczyć STEAM w interaktywny, wciągający sposób.

 

Wzbudzanie zainteresowania uczniów STEAM

 

Steam Builders to realizowany obecnie projekt dążący do wzbudzenia zainteresowania uczniów działaniami STEAM dzięki różnym interdyscyplinarnym metodom dydaktycznym. W projekcie konkretne życiowe sytuacje są stawiane ponad nauką opartą wyłącznie na teorii tak, by wzbudzić zainteresowanie uczniów tematem. W jego ramach powstały materiały dydaktyczne korzystające z dziedzictwa historycznego do wyjaśniania i osadzania w kontekście pojęć matematycznych i naukowych. Na chwilę obecną wyniki projektu obejmują podręcznik nauczyciela, broszurę poświęconą edukacji nieformalnej w podejściu STEAM i materiały dydaktyczne pomagające nauczycielom we wprowadzaniu podejścia przekrojowego.

 

Projekt ArtIST dąży do tworzenia multidyscyplinarnych programów łączących sztukę i technologię, umiejętności twarde i miękkie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. W szczególności, w ramach projektu opraowywane i wprowadzane są przeznaczone dla studentów studiów magisterskich moduły włączające sztukę w kształcenie w zakresie innowacji, przedsiębiorczości i nauk ścisłych. Wzbogacenie programu o element kreatywności przyczynia się do unowocześnienia nauczania przedmiotów STEM i rozwija umiejętności studentów w zakresie rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego i komunikacji. Elastyczna, oparta na modułach struktura umożliwia tak nauczycielom, jak i studentom łączenie i mieszanie modułów STEAM w zależności od potrzeb i zainteresowań. W ramach projektu powstał zestaw kompleksowych materiałów edukacyjnych ułatwiających wprowadzanie programu.

 

 

 

 

Europeana to internetowa platforma zapewniająca cyfrowy dostęp do materiałów przedstawiających europejskie dziedzictwo kulturowe, obejmujących różne tematy i zagadnienia. Wśród materiałów znajdują się dzieła sztuki, książki, muzyka, wideo i gazety. Są one udostępniane na stronie internetowej za darmo – można z nich skorzystać do wzbogacenia zajęć STEM. Innym cennym zasobem jest blog Teaching with Europeana blog, za pośrednictwem którego nauczyciele mogą wymieniać się planami zajęć oraz dzielić się radami i opiniami. Europeana posiada również osobną sekcję poświęconą scenariuszom zajęć STEAM, zawierającą szczegółowe plany lekcji i działania umożliwiające włączenie cyfrowego dziedzictwa kulturowego w zajęcia z przedmiotów STEM, takich jak matematyka.

 

 

 

 

Projekt IN2STEAM został opracowany przez CESIE (Centrum Europejskich Badań i Inicjatyw) jako źródło inspiracji dla uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza dziewcząt, do wyboru kariery w dziedzinach STEM. Projekt zapewnia nauczycielom umiejętności niezbędne do nauczania zagadnień STEAM na poziomie szkoły podstawowej. Wspólnym celem projektów jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów. Są to umiejętności uzupełniające zdolności techniczne uczniów i przygotowujące ich na rynek pracy XXI wieku. Projekt kładzie szczególny nacisk na neutralne płciowo metody dydaktyczne, by zwiększyć zainteresowanie dziewcząt przedmiotami STEM, ponieważ kobiety są w dalszym ciągu mniejszością wśród zawodowców w tych dziedzinach. Materiały obejmują moduły szkoleniowe i wytyczne dla nauczycieli w zakresie skutecznego wprowadzania podejść STEAM w klasie.

 

 

 

Inwestujemy w edukatorów

 

Projekt STEAMonEdu dąży do zapewnienia szerszego przyjęcia i większej skuteczności edukacji STEAM poprzez inwestowanie w rozwój zawodowy edukatorów. W jego ramach nauczyciele uzyskują wsparcie w postaci hybrydowych programów szkoleniowych lub poprzez członkostwo w społeczności zainteresowanych stron mogących wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Wśród wyników projektu znajduje się podręcznik szkoleniowy dla nauczycieli, przewodnik po praktykach edukacyjnych STEAM i ramy kompetencyjne dla edukatorów STEAM.

 

STE(A)M IT to pierwsze europejskie zintegrowane ramy STEM promujące innowacyjne i przekrojowe podejścia do nauczania STEAM. Projekt zapewnia programy szkoleniowe, narzędzia i wytyczne dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, a także współpracuje z siecią doradców zawodowych na poziomie unijnym, by wspierać nauczycieli w promowaniu karier w dziedzinach STEM. Projekt promuje interdyscyplinarne podejście do nauczania STEM, by zwiększyć zainteresowanie uczniów studiami i karierami w tych dziedzinach.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags