Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Lista laureatów Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu w 2022 r.

Europejska Nagroda za Innowacyjność w Nauczaniu (EITA) została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2021 r., aby uhonorować osiągnięcia nauczycieli i szkół.
teacher and students in science class
European Commission

Doroczna inicjatywa  wyróżnia wybitne praktyki nauczania i uczenia się w ramach programu Erasmus+. Projekty otrzymują nagrody w czterech kategoriach: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie oraz kształcenie i szkolenie zawodowe (VET).

 

Narodowe Agencje programu Erasmus+ są odpowiedzialne za wybór zwycięskich projektów, w tym roku doceniono łącznie98 projektów we wszystkich czterech kategoriach. Ceremonia wręczenia nagród europejskich odbędzie się 25 października 2022 r.

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji EITA jest ‘wspólna nauka, promowanie kreatywności i rozwój zrównoważony’. Jest on powiązany z inicjatywą Komisji Nowy Europejski Bauhausktóra zachęca nas do wymyślenia na nowo naszych przestrzeni życiowych z uwzględnieniem kreatywności, włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawione poniżej zwycięskie projekty dotyczą jednego z tych trzech tematów.

 

Kreatywność

 

Projekt Everyday Creativity realizowany przez Fundatia Centrul Educational Spektrum w Rumunii, wykorzystywał fińskie modele edukacyjne do zwiększenia kreatywności i innowacyjności w praktyce nauczania w krajach uczestniczących w projekcie. Po szkoleniu odbywającym się w Finlandii, sale lekcyjne zostały przebudowane w taki sposób, aby stworzyć miłą i przyjazną przestrzeń do nauki. Nauczyciele zastosowali multidyscyplinarne podejścia, aby zainspirować kreatywność i dzielili się ze sobą najlepszymi praktykami. Powstał Podręcznik Nauczyciela zawierający takie zasoby jak materiały do nauki i narzędzia do samooceny.

 

Projekt Young Talents zgromadził uczniów szkół i szkoleń zawodowych o profilu biznesowym, rzemieślniczym i związanym z projektowaniem wnętrz w celu stworzenia nowych wielokulturowych marek. Uczniowie z Finlandii, Hiszpanii i Holandii wspierani byli przez nauczycieli i przedsiębiorców w realizacji swoich projektów, przy zastosowaniu podejścia międzysektorowego. Założyli sześć firm w grupach mieszanych, rozwinęli swoje marki i sprzedawali swoje produkty zarówno w sklepach detalicznych, jak i w Internecie.

 

Włączenie społeczne

 

Projekt Bridge of Encounter and Understanding polegał na współpracy młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji z dwóch szkół partnerskich w Niemczech i Hiszpanii. Celem tego projektu było zaangażowanie uczniów szkół zawodowych z problemami w nauce w praktyczny projekt - budowę pomnika, który miał reprezentować zaangażowanie obu szkół w ich partnerstwo. Projekt ten zwiększył szanse uczniów na zatrudnienie, jednocześnie podnosząc ich umiejętności techniczne i kompetencje międzykulturowe. Nauczyciele pracowali wspólnie niezależnie od granic, aby zastosować zintegrowane podejście multidyscyplinarne, łącząc matematykę, nauki ścisłe, nauki społeczne, sztukę, języki i historię w jednym projekcie.

 

Projekt FARMID miał na celu promowanie oraz rozwijanie wiedzy i wytycznych dotyczących zatrudniania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną (Mild Intellectual Disability, MID) w gospodarstwach rolnych na terenie Słowenii i krajów partnerskich: Austrii, Włoch, Belgii i Hiszpanii. Osoby z MID znajdują się często w niekorzystnej sytuacji, osiągając niższy poziom edukacji, co może negatywnie wpłynąć na ich możliwości zatrudnienia. FARMID promuje włączenie społeczne i podkreśla adekwatność gospodarstw rolnych jako miejsc pracy dla osób z MID. Projekt ten pomógł kilku osobom z MID znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z gospodarstwami rolnymi. Opracowano również program szkoleniowy, aby zapewnić rolnikom niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne przy zatrudnianiu osób z MID.

 

Zrównoważony rozwój

 

Hob’s Adventure to praktyczny projekt poświęcony różnorodności biologicznej, w ramach którego nauczyciele i eksperci z Estonii, Łotwy, Islandii i Słowenii stworzyli innowacyjne materiały dydaktyczne na temat różnorodności biologicznej w erze cyfrowej. Podczas tworzenia tych materiałów korzystano z najlepszych praktyk, stosując metody praktyczne, aktywne i oparte na dociekaniu. Owocem prac jest podręcznik zawierający scenariusze lekcji, projekty i zadania dla uczniów w wieku 5-9 lat. Narzędzia te można dostosować do różnych kontekstów środowiskowych i edukacyjnych i zachęcają one do aktywnego uczenia się w domu i na zewnątrz.

 

Nauczyciele ze szkoły podstawowej Sint-Paulus w Belgii, zainspirowani przez program Erasmus+, postanowili przekształcić betonowy plac zabaw w  przystosowany do zmiany klimatu plac zabaw i przestrzeń do nauki na świeżym powietrzu. Zasadzono ponad 40 drzew i 160 rodzimych krzewów, wprowadzono kurczaki i pszczoły, a pod placem zabaw zainstalowano zbiornik na wodę deszczową. Projekt promuje dobrostan uczniów i pomógł wprowadzić innowacyjne praktyki nauczania, ponieważ nauczyciele mogą korzystać z przestrzeni do nauki na świeżym powietrzu, aby włączyć do swojego programu nauczania tematy związane z nauką, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (STEAM) oraz zmianą klimatu.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning