Skip to main content
European School Education Platform

Poradniki

Praktyczne pomysły i wskazówki dla nauczycieli i szkół

Young pupils sitting in a group

Encouraging social and emotional learning in the classroom

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL, Social and emotional learning) jest podejściem edukacyjnym, które dąży do wspierania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, aby umożliwić im odnoszenie sukcesów w nauce, w życiu społecznym i zawodowym.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Jak wprowadzać „A” w ramach edukacji STEAM

STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) to innowacyjne podejście do nauczania, które promuje kreatywność i zwiększa zaangażowanie uczniów poprzez włączenie sztuki do przedmiotów ścisłych. Ten artykuł prezentuje pomysły i zasoby dla nauczycieli do wprowadzenia STEAM w klasie.
Arts

W jaki sposób edukacja szkolna może wspierać uczestnictwo młodzieży?

Edukacja szkolna odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu aktywnego uczestnictwa młodzieży i pomaganiu uczniom w zdobywaniu poczucia własnego wpływu na świat, w którym żyją. W niniejszym poradniku omówimy kilka pomocnych materiałów dotyczących tego, jak ułatwiać aktywne obywatelstwo w klasie.

Podejście do uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmujące całą szkołę: jak zacząć?

Ambitny cel UE, by do 2050 roku Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, wymaga działań ze strony sektora edukacji i szkoleń. Podstawą dla skutecznego uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju jest podejście do zrównoważonego rozwoju obejmujące całą szkołę. W niniejszym artykule przeanalizujemy przydatne zasoby i praktyczne pomysły na wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju na poziomie całej szkoły.

Wnioski z nauczania historii na przykładzie minionych wojen w Europie

W okresach konfliktów, takich jak wojna na Ukrainie, kwestia narracji historycznych i sposobów ich nauczania jest poddawana nowej analizie. W niniejszym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób nauczyciele historii mogą poradzić sobie z konfliktami i rozbieżnościami, by sprawić, że przedmiot ten będzie wartościowy dla wszystkich uczniów.
Cultural heritage
Cultural diversity

Wdrażanie koncepcji "Przynieś własne urządzenie" (BYOD) w klasie

W miarę jak technologia staje się coraz bardziej powszechna w klasach, koncepcja "Przynieś własne urządzenie" (Bring Your Own Device - BYOD) oferuje nauczycielom i uczniom nowe sposoby uczenia się. Znalezienie optymalnych finansowo sposobów wykorzystania technologii do angażowania uczniów w lekcje jest ciągłym problemem. W tym poradniku przedstawiono kilka zasobów i praktycznych wskazówek, które pozwolą szkole rozpocząć przygodę z BYOD.
Digital tools

Jak stworzyć konto EU Login

W 2022 roku nastąpi połączenie platform Komisji Europejskiej School Education Gateway i eTwinning w Platformę Europejskiej Edukacji Szkolnej; wszystkie treści i usługi będą dostępne pod jednym adresem. Dostęp do Platformy Europejskiej Edukacji Szkolnej będzie można uzyskać, logując sie przez EU Login – system uwierzytelniania tożsamości użytkowników Komisji Europejskiej. Niniejsza instrukcja poprowadzi cię przez proces tworzenia konta EU Login, umożliwiającego osobom mającym odpowiednie uprawnienia dostęp do różnych serwisów internetowych Komisji w oparciu o tylko jeden adres e-mail i jedno hasło.
Announcements

Monitor Kształcenia i Szkolenia: w jaki sposób korzystać z jednego z najobszerniejszych raportów rocznych na temat edukacji w Europie

Monitor Kształcenia i Szkolenia to coroczna flagowa analiza Komisji Europejskiej dotycząca sytuacji w obszarze edukacji w Unii Europejskiej. W Monitorze przedstawiono cele na poziomie UE, które stanowią część długoterminowych ram strategicznych UE w zakresie edukacji. Ponadto Monitor koncentruje się na "temacie przewodnim". W tym poradniku przedstawimy najważniejsze elementy Monitora i pokażemy, jak można je wykorzystać w swojej pracy.
Policy development

Jak zrozumieć umiejętność korzystania z mediów i dezinformację

Każdy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, korzystają z technologii cyfrowych na co dzień. Umiejętność korzystania z mediów nigdy nie była tak potrzebna tak bardzo jak dziś, szczególnie podczas pandemii. Ten tutorial przedstawi kilka pomocnych materiałów dotyczących umiejętności korzystania z mediów i dezinformacji.
Media literacy

W jaki sposób mogę lepiej wykonywać swoją pracę? Badania w działaniu jako sposób promowania rozwoju zawodowego nauczycieli

Badania w działaniu (action research) zachęcają nauczycieli do pogłębiania wiedzy o swojej pracy w szkole, wzbogacania warsztatu pedagogicznego i refleksji nad własnymi metodami nauczania. Zapewniają nauczycielom możliwość rozwoju w zakresie własnej postawy, tożsamości zawodowej i wiedzy specjalistycznej, poprzez zastanowienie się nad własnymi potrzebami w określonym kontekście.
Professional development
Pedagogy