Skip to main content
European School Education Platform
News item

Kompetencje przedsiębiorcze: sadzenie ziarna kreatywności i innowacji w umysłach europejskiej młodzieży

Nie każdy zostanie zawodowym przedsiębiorcą, ale możliwość rozwijania i kultywowania kompetencji przedsiębiorczych musi być zagwarantowana przez szkoły w całej Europie. Dowiedz się dlaczego!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Przedsiębiorczość jako umiejętność na całe życie 

 

Wszyscy cenimy kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, a także wytrwałość w dążeniu do celu i podejmowanie inicjatywy - wszystkie te elementy są ważnymi podwalinami kształtującymi innowacyjne postawy. Przedsiębiorczość, jako jedna z kluczowych kompetencji Komisji Europejskiej w procesie uczenia się przez całe życie, obejmuje wszystkie te cechy, jak również wiele innych. Przedsiębiorczość to wszechstronna wiedza, umiejętności i postawy, które mają zastosowanie w edukacji, a także w życiu zawodowym i prywatnym, jak zostało to wyjaśnione w przewodniku EntreComp Framework.

 

Przedsiębiorczość w szkołach

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety (2022) pokazują, że w większości przypadków kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości są włączone do programu nauczania szkół z zastosowaniem podejścia międzyprzedmiotowego (55%) lub jako odrębny przedmiot (36%). Prawie 80% respondentów uważa, że należy kłaść większy nacisk na zdobywanie obu tych kompetencji na poziomie edukacji szkolnej. Zajęcia pozaszkolne umożliwiające uczniom nawiązanie kontaktu z lokalną społecznością lub z lokalnymi przedsiębiorstwami, laboratoria innowacji angażujące uczniów w projekty badawcze, oraz projekty międzynarodowe zostały uznane za najskuteczniejsze praktyki rozwijające te umiejętności.

 

Przykłady projektów promujących przedsiębiorczość stosujących dobre praktyki

 

Celem projektu EnterSchoolMinds jest wyposażenie uczniów w umiejętności nawiązujące do przedsiębiorczych postaw, koncentrując się na nauczycielach, uczniach i rodzicach. Wyniki projektu obejmują systemy certyfikacji, materiały szkoleniowe i zestawy narzędzi.

 

Projekt Network of Entrepreneurial Schools (NES) stworzył, między innymi, szczegółową broszurę zawierającą materiały i narzędzia dla szkół podstawowych.

 

Projekt KidVenture stworzył edukacyjną grę komputerową dla dzieci, której celem jest nauka o przedsiębiorczości.

 

Dodatkowe materiały:

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn