Skip to main content
European School Education Platform
News item

Ceremonia Wręczenia Nagród Europejskich eTwinning 2022

Po uwagach wstępnych i wystąpieniach wygłoszonych podczas pierwszego dnia Dorocznej Konferencji eTwinning, nadszedł w końcu czas na uczczenie osiągnięć podpory Społeczności eTwinning: nauczycieli i uczniów.
eTwinning Prizes 2022

Ceremonię wręczenia nagród, będącą celebracją zwycięzców i zdobywców drugiego miejsca w sześciu kategoriach nagród eTwinning, poprowadziła Irene Pateraki. W ceremonii udział wzięli również Cecile Le Clerq, Starsza Ekspertka eTwinning, Micheal Teutsch, Kierownik Działu w DG EAC i Florence Mondin, Kierowniczka Działu w DG EACEA, wręczając laureatom nagrody i gratulując za ciężką pracę. Wszyscy prezentujący nagrody podkreślali ogromy podziw dla zwycięzców, którym udało się umieścić uczniów w centrum procesu uczenia się.

 

Zauważyli również, że w ramach planowanych działań projektowych nauczyciele w pierwszym rzędzie poruszali „gorące” tematy, takie jak zmiany klimatu czy walka z dezinformacją. Podczas wręczania nagrody za drugie miejsce w kategorii wiekowej 12-15 lat, p. Mondin powiedziała: „Wiele usłyszeliśmy dzisiaj o wzajemnym szacunku, zrozumieniu, pracy zespołowej: właśnie do tego dążą projekty eTwinning”. 

 

Kategoria wiekowa 0–6 lat:
Zwycięzca – STEAM Preschool Academy (Przedszkolna Akademia STEAM): w zwycięskim projekcie brali udział nauczyciele i uczniowie z Estonii, Grecji, Słowacji, Hiszpanii i Turcji. „Dzięki naszemu projektowi uczniowie nauczyli się komponować bajki razem z innymi dziećmi. Wspólnie pisaliśmy opowieści, a następnym krokiem było zaprogramowanie robotów”, wyjaśniła estońska nauczycielka Jelena Rattik. Uczniowie stwierdzili, że miło uczyło im się razem z uczniami z innych krajów. Jeden z estońskich uczniów powiedział, że nauczył się „zaprzyjaźniać z kolegami”. 

 


Drugie miejsce – Engineers of the Ecosystem (Inżynierowie ekosystemowi): obejmujący nauczycieli i uczniów z Polski, Turcji i Hiszpanii projekt Engineers of the Ecosystem dążył do zwiększenia świadomości uczniów na temat inżynierii pozostającej w harmonii z naturą. Działania projektowe obejmowały projektowanie zmodyfikowanych siedlisk zwierząt i tworzenie domów ekologicznych dla samych uczniów. Turecki nauczyciel Ayfer Ekiz stwierdził, że projekt umożliwił uczniom „zespołową pracę nad realizacją wspólnego projektu i możliwość poznania różnych państw”.

 


Kategoria wiekowa 7–11 lat:
Zwycięzca – eTwinners as Pros (eTwinnerzy jako zawodowcy): celem projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z Chorwacji, Grecji i Hiszpanii, było przedstawienie uczniom różnorodnych opcji kariery. Sara, chorwacka uczennica uczestnicząca w eTwinningu, powiedziała: „W klasie eTwinning poznałam nowe osoby z innych krajów”. Jednym z najważniejszych elementów projektu była również umiejętność korzystania z mediów; uczniowie przygotowywali sesje wzajemnej nauki na temat „Jak być dobrym cyfrowym tubylcem”. 

 


Drugie miejsce – Around the World with Friends (Dookoła świata z przyjaciółmi): w ramach tego projektu uczniowie z Polski i Hiszpanii poszerzyli umiejętności w zakresie informatyki i języka angielskiego dzięki powieści Juliusza Verne’a W 80 dni dookoła świata. Dzięki lekturze uczniowie nie tylko pracowali nad językiem angielskim, ale również przyswajali informacje z dziedziny geografii i poznawali fakty na temat nowych krajów. Aimar, uczeń z Hiszpanii, powiedział, że dzięki pracy z uczniami z innych krajów „poznaliśmy ich zwyczaje, kulturę i nauczyliśmy się szanować różnice”. 

 


Kategoria wiekowa 12–15 lat: 
Zwycięzca – The „DISCONNECT”: w zwycięskim projekcie wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Gruzji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Uczniowie przeczytali i przeanalizowali książkę The Disconnect autorstwa Keren David. Uczniowie publikowali posty na forach, co usprawniało dyskusję na temat wydarzeń w każdym z rozdziałów książki. Według uczniów jedną z najważniejszych rzeczy, których się nauczyli, jest „otwartość i umiejętność zrozumienia drugiej strony”. 

 

 

Drugie miejsce – On The Edge (Na granicy): projekt ten, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z Finlandii, Grecji, Polski, Portugalii i Rumunii, dążył do pokazania związku między nauką i codziennym życiem. W jego ramach uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe zespoły wykonujące doświadczenia i uczestniczące w wykładach ekspertów. Jeden z uczniów powiedział, że różnica między zwykłymi zajęciami i zajęciami z eTwinningiem leży we „współpracy między nauczycielem i uczniami”. 

 


Kategoria wiekowa 16–19 lat:
Zwycięzca – eTw T-R-A-I-N: w projekcie uczestniczyli uczniowie z Austrii, Chorwacji, Czech, Grecji, Węgier, Włoch, Polski i Hiszpanii, udając się w eTwinningową podróż po Europie. Każdy z dziesięcioosobowych międzynarodowych zespołów skupiał się na innym temacie. Poza graniem w gry, uczniowie brali również udział w wyzwaniach, w ramach których np. tworzyli wykrywacz fake newsów. „Projekt umożliwił nam dużo współpracy, ponieważ mogliśmy wymieniać poglądy z innymi uczniami” powiedziała Ainara, uczennica z Hiszpanii. 

 


Drugie miejsce – A Speech Which Can Reach (Skuteczne słowa): projekt, w którym udział brali uczniowie z Chorwacji, Włoch, Słowacji i Turcji, skupił się na doskonaleniu znajomości języka angielskiego i umiejętności debatowania uczniów. Uczniowie wybierali tematy do debaty i wspólnie się do niej przygotowywali. Wyszukiwali informacje i sprawdzali ich źródła. Uczniowie stwierdzili, że cenne było dla nich nie tylko zrozumienie różnic kulturowych, ale również „tego, co współdzielimy, np. wartości czy przekonania na temat demokracji”. 

 


Kszałcenie zawodowe podstawowe: 
Zwycięzca – Solutions Against Greenhouse Effect SAGE (Rozwiązania w walce z efektem cieplarnianym): trwający dwa lata projekt Erasmus+, w którym uczestniczyli nauczyciele z Francji i Słowenii, poświęcono zrozumieniu przyczyn i skutków efektu cieplarnianego. Przykładowo, uczniowie odkrywali fakty dotyczące zmian pogody w ich krajach. Następnie pracowali w grupach, by zbadać potencjalne rozwiązania dla zmian klimatu. Zwieńczeniem projektu było zbudowanie przez uczniów własnej szklarni. 

 


 

Gratulujemy wszystkim laureatom Nagród Europejskich: ich projekty są dowodem na to, jak doskonale eTwinning przygotowuje uczniów na wyzwania czekające na nich w przyszłości.


„Nie zapominajmy, że tym, co najważniejsze, co najcenniejsze w eTwinningu, jest dawanie uczniom wspaniałej możliwości poznania rówieśników, wspólnego realizowania europejskich wartości, współpracy i wspólnego realizowania celów”, powiedziała Irene Pateraki, managerka w dziale pedagogiki. 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects