Skip to main content
European School Education Platform

Najnowsze materiały

Wiadomości i wydarzenia dotyczące europejskiej polityki i działań w dziedzinie szkolnictwa

Adventurous Learners Project

„Nie tylko Irlandczycy, ale także Europejczycy”: jak szkolny ogródek pozwolił eTwinnerom z Irlandii dołączyć do europejskiej społeczności

Our Lady of Fatima School to irlandzka szkoła dla osób z niewielkimi ogólnymi trudnościami w nauce. Po dołączeniu do projektu eTwinning szkoła współpracowała z partnerami z Turcji, Irlandii, Albanii, Macedonii Północnej, Czech, Grecji i Rumunii, starając się przeobrazić znajdujący się w nie najlepszym stanie ogródek. Projekt przekształcił zaniedbaną część ogrodu w narzędzie do budowania pewności siebie i nawiązywania międzynarodowej współpracy przez uczniów.
Digital tools
Disadvantaged learners
Pedagogy
School partnerships and networks
Special needs education
Well-being
Whole-school approach
A teacher and pupils using a drone

Wyniki ankiety dla nauczycieli dotyczącej sztucznej inteligencji pomagają Komisji Europejskiej w opracowaniu wytycznych etycznych

Wyniki przeprowadzonej niedawno ankiety pokazują, że aktywni zawodowo nauczyciele są bardziej zainteresowani (82%) sztuczną inteligencją (AI) i danymi w edukacji niż inne strony zainteresowane z sektora edukacji. Wyniki pokazują jednak także, że prawie żaden z nauczycieli nie ma wpływu na wybór narzędzi z zakresu AI i danych ani na sposób ich wykorzystania w edukacji.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Europa potrzebuje edukacji dla pokoju – edukacja dla pokoju potrzebuje Europy

Człowiek jest w stanie nauczyć się, jak radzić sobie z konfliktem w sposób konstruktywny, ograniczając przypadki uciekania się do przemocy. Angażując w ten proces wszystkich obywateli będziemy w stanie zapewnić bardziej pokojową przyszłość. Zwolennicy edukacji na rzecz pokoju powzięli za zadanie wspieranie wszystkich pomocnych i niezbędnych procesów edukacyjnych, od których zależy realizacja jej celów. W niniejszym artykule prof. Uli Jäger i dr Nicole Rieber z Fundacji Berghof prezentują nam szerzej edukację dla pokoju w Europie.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Inicjatywa „Drogi do sukcesów w szkole” w centrum uwagi podczas piątego Europejskiego Szczytu Edukacyjnego

Piąty Europejski Szczyt Edukacyjny, który odbył się 1 grudnia 2022 r., był okazją do spotkania dla przedstawicieli młodzieży oraz członków społeczności edukacyjnej i szkoleniowej z całej Unii Europejskiej (UE), dokonania analizy dotychczasowych osiągnięć oraz określenia dalszych kroków mających na celu stawienie czoła bieżącym wyzwaniom edukacyjnym.
Events
Well-being
Working around a table

Ocena jakości we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem: cele i zasady

By wszystkie dzieci mogły w pełni skorzystać ze wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług ECEC. Za wysoką jakość musi odpowiadać skuteczny system monitorowania i ewaluacji.
Early Childhood Education and Care
Policy development
Annual Theme

Wybrana grupa poświęcona tematowi przewodniemu eTwinningu w 2022 r. „Nasza piękna, zrównoważona, wspólna przyszłość: szkoły i Nowy europejski Bauhaus”

Od kwietnia 2022 r. grupa oferowała możliwości rozwoju zawodowego oraz materiały do nauczania i uczenia się członkom społeczności eTwinning chcącym zgłębić temat „Szkoły i Nowy europejski Bauhaus”. Motyw wybrano, by zastanowić się nad sposobami przekształcania przestrzeni nauki w miejsca piękniejsze, bardziej zrównoważone i bardziej włączające.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Artykuł podsumowujący doroczną konferencję

Doroczna konferencja Szkół eTwinning, która odbyła się w dniach 7-9 grudnia, umożliwiła uczestnikom przyjrzenie się włączającym i innowacyjnym praktykom szkół eTwinning.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Tocząca się w Ukrainie wojna i brutalna rzeczywistość, której doświadczają Ukraińcy, wzbudzają smutek na całym świecie. Społeczność eTwinningu zareagowała solidarnie, by pokazać ukraińskim uczniom, rodzicom i nauczycielom, że sytuacja w Ukrainie dotyka nas wszystkich i że wszyscy nawołujemy do zakończenia konfliktu.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being