Skip to main content
European School Education Platform

Materiały dydaktyczne

Plany lekcji i inne materiały, które wzbogacą twoją praktykę zawodową i szkołę

RODNAE Productions

Przedszkolna akademia STEAM

Ten zestaw koncentruje się na nauczaniu przedmiotów STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) w sposób umożliwiający uczniom odkrywanie i doświadczanie świata w sposób naukowy. Za pomocą zadań o charakterze interdyscyplinarnym dzieci są zachęcane do konstruowania własnych robotów przy jednoczesnym artystycznym wykorzystaniu materiałów pochodzących z odzysku.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Włączenie STEAM do nauki języków obcych

Projekt ten oferuje zestaw materiałów do wykorzystania zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) w nauczaniu STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) na poziomie szkoły średniej. Są to scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne i wskazówki obejmujące szeroki zakres strategii i technik nauczania.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastyczne

Projekt opiera się na edukacji S.T.E.A.M, zgłębiającą tematy poprzez nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę (en.

Default project kit image

Sztuka mitu: mity w sztuce i literaturze

Niniejszy projekt skupia się na badaniu klasycznej mitologii z artystycznego punktu widzenia, łączącego literaturę, malarstwo, historię i muzykę.

Default project kit image

eTreeHuggers

Celem projektu jest wyszukanie ciekawych starych drzew z całej Europy i z całego świata, takich jak najstarsze drzewo w Europie – grecki Adonis, oraz podkreślenie ich roli jako ważnych zabytków natury i kultury zasługujący