Skip to main content
European School Education Platform

Dlaczego warto dołączyć do eTwinningu już dziś?

Dlaczego warto dołączyć do eTwinningu już dziś?

Photo of people with arms around each other

Dołączając do eTwinningu, nauczyciele i inni członkowie personelu szkolnego stają się członkami „europejskiej społeczności szkół” i mogą korzystać z niewyczerpanego źródła możliwości.

 

Współpracuj z kolegami z całej Europy i inspiruj się ich osiągnięciami

W ramach eTwinningu nauczyciele organizują i prowadzą przeznaczone dla uczniów działania stacjonarne i zdalne wspólnie z kolegami z krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Biorą udział w projektach współpracy, korzystając z funkcji zapewnianych przez środowisko TwinSpace. Krajowe Biura eTwinning odpowiadają za zatwierdzanie wniosków rejestracyjnych użytkowników chcących zostać eTwinnerami, zapewniając bezpieczeństwo platformy, wsparcie i przewodnictwo oraz nagradzając pracę nauczycieli dzięki krajowym i europejskim Odznakom Jakości. Wydawana każdego roku Książka eTwinning przedstawia najbardziej innowacyjne projekty. Wybitne projekty zostają laureatami Nagród Europejskich eTwinning i są publikowane w galerii projektów.

 

Dziel się z kolegami

Społeczność eTwinning składa się z tysięcy nauczycieli i edukatorów podzielających wizję szkół jako miejsc sprzyjających włączaniu społecznemu, rozsądnie korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz czerpiących garściami z umiejętności XXI wieku. eTwinnerzy poznają się i nawiązują kontakty w sieci, w szkole, podczas wydarzeń i konferencji eTwinning oraz wszędzie tam, gdzie mogą inspirować innych nauczycieli do zapewniania uczniom lepszej edukacji. W ramach Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej, przestrzeń eTwinning oferuje zestawy projektowe, przykłady praktyk, świadectwa oraz środowisko internetowe, w którym eTwinnerzy mogą rozmawiać, tworzyć projekty, udostępniać materiały i wspólnie uczyć się, we własnym tempie i w sposób dostosowany do zainteresowań.

 

Wspólne podnoszenie kwalifikacji

Uczenie się przez całe życie jest dla nauczycieli kluczowe – członkowie społeczności eTwinning mogą korzystać z webinariów, krótszych lub dłuższych kursów internetowych (w tym kursów MOOC), materiałów do samodzielnej nauki, konferencji i z innych stacjonarnych ofert szkoleniowych, dzięki którym mogą spotkać specjalistów z różnych dziedzin i rozwinąć posiadane umiejętności. Dzięki tego rodzaju wydarzeniom nauczyciele mogą nawiązywać kontakty, wspólnie uczyć się i poczuć się członkami wspólnoty.

 

eTwinning posiada również ofertę dla przyszłych nauczycieli, wspierając ich podczas początków kariery zawodowej.

 

Promocja i uznanie

Jak wszystkie społeczności, eTwinning organizuje różne kluczowe wydarzenia. Doroczny motyw przewodni stanowi główny element dwóch kampanii internetowych – wiosennej i jesiennej – podczas których eTwinnerzy wymieniają się pomysłami, planują projekty i wspólnie uczą się. Każdego roku w dniu 9 maja społeczność obchodzi Dzień eTwinning, pełen działań, dzięki którym eTwinnerzy mogą poczuć się wyjątkowo, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

 

Weź sprawy we własne ręce

Ambasadorzy eTwinningu stanowią fundament społeczności. Są wybierani na poziomie krajowym, zapewniają szkolenie i wsparcie oraz dzielą się swoją energią i entuzjazmem, przyczyniając się do nieustannego rozwoju eTwinningu. Skontaktuj się ze swoim Krajowym Biurem eTwinning, by dowiedzieć się, jak zostać ambasadorem!

 

Szkoły, którym przyznano Odznakę Szkoły eTwinning wzorowo realizują leżące u podstaw działalności eTwinning wartości, którymi są: współdzielone przywództwo, współpraca i wymiana, uczniowie jako uczestnicy zmian, włączanie społeczne i innowacja pedagogiczna. Nie przegap terminu otwarcia zgłoszeń!

 

Każdy może zostać Ambasadorem eTwinning, a każda szkoła może uzyskać Odznakę Szkoły eTwinning.

 

Jak dołączyć do eTwinningu

Zarejestruj się już dziś jako użytkownik na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej przy pomocy EU Login (dostępny tutaj) i zwróć się o zatwierdzenie członkostwa eTwinning przez Krajowe Biuro eTwinning w kraju, w którym znajduje się Twoja szkoła. 

 

Co oferuje platforma eTwinning?

 

eTwinnerzy mogą nawiązywać kontakty, udostępniać materiały, a także współpracować z innymi zarejestrowanymi eTwinnerami i szkołami, korzystając z oferowanych funkcji społecznościowych oraz udzielając się w Pokojach czy Grupach eTwinning i uczestnicząc w europejskich projektach.

 

  • Pokoje to mikro-grupy umożliwiające eTwinnerom udział w sesjach wideokonferencyjnych, którym towarzyszy forum i archiwum plików.
  • Grupy eTwinning to wirtualne miejsca, w których eTwinnerzy spotykają się i omawiają konkretne zagadnienia, tematy lub zainteresowania. Wybrane Grupy to grupy prowadzone przez Centralne Biuro eTwinning i moderowane przez doświadczonych eTwinnerów (więcej informacji znajdziesz tutaj).
  • Projekty eTwinning obejmują działania poświęcone różnym tematom i kluczowym kompetencjom, w których uczestniczy dwóch lub więcej nauczycieli oraz ich uczniowie. Każdy projekt posiada własną przestrzeń TwinSpace, darmową bezpieczną platformę, do której dostęp mają tylko uczestniczący w projekcie członkowie eTwinningu, zaproszeni goście i wybrani uczniowie.

 

eTwinnerzy mogą również korzystać z oferty rozwoju zawodowego zapewnianej przez Europejską Platformę Edukacji Szkolnej. Niektóre z działań są dostosowane do szczególnych zainteresowań i potrzeb eTwinnerów i przeznaczone wyłącznie dla nich:

 

  • Krótkie kursy internetowe są intensywne i przyjemne; wprowadzają nauczycieli w dany temat, dają do myślenia i pomagają w rozwijaniu umiejętności.
  • Kursy MOOC (Masowe, Otwarte Kursy Internetowe) trwają od 4 do 6 tygodni i wymagają w tym okresie poświęcenia na naukę od 12 do 25 godzin. Uczestnicy wykonują działania w dowolnym momencie podczas okresu trwania kursu. Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat.
  • Webinaria to trwające godzinę sesje telekonferencyjne na żywo, podczas których nauczyciele mają możliwość poznania i omówienia różnych tematów.
  • Seria webinariów oznacza dwie sesje webinariów połączone interaktywnym działaniem online.
  • Konferencje i wydarzenia internetowe są opracowywane i kierowane do szczególnych odbiorców oraz poświęcone szczególnym tematom.

 

Nie kwalifikujesz się do eTwinningu?

Do społeczności eTwinning mogą dołączyć jedynie członkowie personelu szkolnego. Jeżeli nie pracujesz w szkole, możesz w dalszym ciągu bezpłatnie korzystać i tworzyć sieć kontaktów dzięki innym sekcjom Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej. Odkryj wszystkie możliwości tutaj. eTwinnerzy mogą zapraszać osoby niebędące członkami eTwinningu do udziału w poszczególnych projektach.