Skip to main content
European School Education Platform

Agencje krajowe

Aby maksymalnie przybliżyć program Erasmus+ wszystkim użytkownikom i zagwarantować, że będzie sprawnie realizowany we wszystkich krajach, UE zarządza programem wspólnie z agencjami krajowymi.
national agencies on the map

Agencje krajowe mają siedziby w krajach uczestniczących w programie, a ich zadania obejmują:

 

  • udzielanie informacji na temat programu Erasmus+
  • wybieranie projektów, które otrzymają dofinansowanie
  • monitorowanie i ocenę programu Erasmus+
  • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i uczestnikom
  • współpracę z innymi agencjami krajowymi i z UE
  • promowanie programu Erasmus+
  • przekazywanie sobie nawzajem informacji o dobrych praktykach i o działaniach uwieńczonych sukcesem