Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Enquête over mentorbegeleidingsprogramma's op school

Onder mentorbegeleiding verstaan we doorgaans het proces van een ervaren persoon, de mentor, die hulp biedt aan iemand anders, de mentee, bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en kennis die de professionele en persoonlijke groei van de mentee versterken. Op schoolniveau zijn mogelijkheden voor mentorbegeleiding beschikbaar voor leerlingen, meestal gefocust op hun onderwijsprestaties en sociaalemotionele ondersteuning, en leerkrachten, in de context van bijvoorbeeld initiële opleiding of programma's voor continue professionele ontwikkeling.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Het belang van mentorbegeleiding binnen het schoolonderwijs wordt erkend in beleid en praktijken op EU-niveau. Zo stelt bijvoorbeeld de recente Aanbeveling van de Raad betreffende trajecten naar succes op school voor dat mentorbegeleidingsregelingen, waaronder mentorbegeleiding door collega's of medeleerlingen (peer mentoring), kan bijdragen aan betere onderwijsresultaten en sociaalemotionele ondersteuning, met name voor sociaaleconomisch achtergestelde leerlingen of leerlingen die risico lopen ondermaats te presteren.

Bovendien wordt in het begeleidende werkdocument opgemerkt dat aanhoudende, gestructureerde mentorbegeleiding met een vastgestelde tijd en mogelijkheden voor modellering, praktijk, beoordeling, ondersteuning en feedback door schoolprofessionals een belangrijke factor is om leerkrachten in opleiding en pas aangestelde leerkrachten te ondersteunen. Mentorbegeleiding kan hen helpen beter inzicht te krijgen in hun rol en bij het toepassen van innovatieve lestechnieken, en houdt sterk verband met het welzijn van leerkrachten (werkplezier, motivatie, zelfeffectiviteit en behoud van leerkrachten).

Deel uw mening uiterlijk 19 februari 2023 in deze korte enquête. De resultaten zullen gepubliceerd worden op het European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning