Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Op STEAM komen

In dit artikel deelt dr. Daithí Kearney zijn persoonlijke reis als muziekdocent en hoe STEAM (natuurwetenschap, technologie, techniek, kunsten en wiskunde) invloed heeft gehad op zijn benadering van lesgeven.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Bijna tien jaar geleden reisde ik naar Noorwegen om deel te nemen aan een intensief programma van Erasmus. Ik was in mijn tweede jaar als muziekdocent in Ierland, met de taak om een mengsel van lessen in uitvoering en theorie te geven. Ik was gewend aan lesgeven in de zin van het presenteren van materiaal aan studenten en ze instrueren hoe er wijs uit te worden. Mijn studenten hadden al competentie in hun muziekinstrument opgedaan en al het leren was gefocust op muziek. In de context van het behalen van leerresultaten zoals voorgeschreven in een modulebeschrijving ‘werkte’ het.

 

In Noorwegen werkte ik opeens met collega’s uit andere vakgebieden, van andere instituten en uit andere landen. We belandden in een interdisciplinaire klas waarin mijn manier van lesgeven niet paste. In onze gedeelde ruimte speelden veel van de leerlingen geen muziekinstrument en had ik geen voorgeschreven, vakspecifiek curriculum. Er was geen conventionele bladmuziek om van te spelen en soms hadden de deelnemers, voor wie het Engels niet hun moedertaal was, tijd nodig om mijn instructies in het Engels te begrijpen. Dit werd nog bemoeilijkt door mijn Ierse accent. Tegen het einde van de twee weken, waarin we leerden over booreilanden, spookverhalen en fotografie, creëerden we een uitvoering in harmonie die ons gevoel versterkte van het creatief potentieel bij elke deelnemer en de inspiratie die in de wereld om ons heen te vinden is.

 

Muziekpedagoog Estelle Jorgenson herinnert ons eraan dat studenten de actieve spelers in het leerproces zijn en dat wij als docenten er zijn om ze te helpen. Wij hebben ook hulp nodig en door met collega’s samen te werken, kunnen we kennis delen over ‘hoe’ net zo goed als ‘wat’ we onderwijzen. Door de grenzen van vakdenken weg te nemen, openen we nieuwe perspectieven en benaderingen die docenten en studenten meenemen, enthousiasmeren en uitdagen om voorbij hun vak te verkennen en een vollere betekenis van leren in hun doorleefde ervaring te realiseren. Dit is geen ondermijning van de integriteit van vakken en de behoefte aan vakgericht leren en onderzoek, maar een meer flexibele, fluïde structuur die STEAM-kracht mogelijk maakt.

 

Mijn reis in creatief en esthetisch leren leidde me naar STEAM. Als artiest kan ik geïnspireerd raken door me met natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde bezig te houden en via creatieve en esthetische activiteit kan ik meer begrip en waardering opdoen voor concepten en ideeën waar ik vroeger bang voor was. Door te zingen en dansen over bijen of de zwaartekracht kon ik jonge geesten enthousiasmeren, die een emotionele en belichaamde band met onderwerpen opbouwden. Als belangrijkste evolueerde mijn lespraktijk en kon de verkennende benadering van onderwerpen mijn ‘conventionelere’ klas binnenkomen. Ik leerde meer over de interesses van mijn studenten en hun vaardigheden buiten de muziek.

 

Als artiesten kunnen we soms als een luxe worden weggezet door onze STEM-collega’s, die wellicht van onze uitvoeringen genieten zonder te proberen die te begrijpen of de natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde in ons werk te herkennen. Als artiesten proberen we niet alleen ons begrip van STEM te ontwikkelen, maar laten we ook zien hoe we mensen op deze gebieden kunnen informeren en inspireren. Samen kunnen we de wonderen van de wereld om ons heen en daarbuiten verkennen. Als docent heeft het toelaten van ruimte om STEAM te verkennen en het soms loslaten van de bladmuziek geleid tot creatievere uitvoeringen waarmee de voorgeschreven leerresultaten worden behaald, en nog veel meer.

 

 

Etnomusicoloog, geograaf en uitvoerend artiest dr. Daithí Kearney is docent in muziek, theater en toerisme en mededirecteur van het Creative Arts Research Centre aan het Dundalk Institute of Technology. Hij is betrokken geweest bij drie intensieve programma’s van Erasmus: IP CREAL (2012-2015), SPACE (2016-2019) en NEXT STEP (2019-2022), die zich met STEAM-filosofieën voor het onderwijs bezighielden.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences