Skip to main content
European School Education Platform

Uit de praktijk

Een verzameling inspirerende praktijken van projecten, scholen en klassen uit heel Europa

General visual - Practice video

Pas aangekomen vluchtelingenleerlingen ondersteunen

In 2022 heeft school nr. 361 in Warschau, Polen, een grote instroom van vluchtelingenleerlingen uit Oekraïne ontvangen. In deze video komen we te weten hoe deze school deze leerlingen heeft verwelkomd en geholpen de Poolse taal te leren, samen te werken met hun medeleerlingen en, als belangrijkste, zich veilig te voelen.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Een pleidooi voor sociaal en emotioneel leren

Sociaal en emotioneel leren (SEL) is een onderwijsbenadering die gericht is op het ontwikkelen van de sociale en emotionele intelligentie van leerlingen via een geïntegreerde schoolbrede benadering.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Het enthousiasme van leerlingen voor STEAM-onderwijs vergroten

STEAM is een geïntegreerde leerbenadering die de kunsten combineert met STEM (natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en die inzet als toegangspunt om onderzoek, creativiteit en probleemoplossing van leerlingen te begeleiden. Deze multidisciplinaire benadering bevordert genderinclusief leren door meisjes aan te moedigen wetenschappelijke onderwerpen te verkennen en de kunsten aantrekkelijker te maken voor jongens.
boy touching virtual screen

Het gebruik van AI in leren en lesgeven: eerste stappen en feedback

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) vindt steeds meer ingang in veel sectoren, waaronder het onderwijs. De AI-algoritmen, gebaseerd op de analyse van gegenereerde en verzamelde data, kunnen al of niet specifiek voor het onderwijs worden ontwikkeld.
Digital tools
teacher and students in science class

Winnaars van de European Innovative Teaching Award 2022

De European Innovative Teaching Award (EITA) werd in 2021 door de Europese Commissie gelanceerd om de prestaties van leerkrachten en scholen te vieren.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Projecten die meertaligheid in de klas aanmoedigen

Gezien de huidige crisis in Oekraïne wordt diversiteit in de klas en ondersteuning van meertalige pedagogiek en lespraktijken voor het voetlicht gebracht. Hoe kunnen educatoren met een cultureel meer diverse klas omgaan en zorgen dat alle kinderen gelijk onderwijs krijgen? In dit artikel verkennen we projecten uit heel Europa die gericht zijn op het ondersteunen van inclusie in de klas van kinderen met verschillende thuistalen.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Actieonderzoek maakt het verschil

Actieonderzoek maakt het voor leerkrachten mogelijk hun praktijk, door onderzoek en reflectie, voortdurend te evalueren en te verbeteren. De projecten hieronder tonen hoe actieonderzoek een positieve impact kan hebben op de klas.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Wat werkt bij het verwelkomen van vluchtelingen in Europese klassen

Een groeiend aantal Europese klassen verwelkomt Oekraïense gezinnen en hun kinderen, waardoor onze scholen meer culturele en educatieve diversiteit krijgen. De Europese toolkit voor scholen biedt een zorgvuldig gekozen set hulpmiddelen voor leerkrachten, professionals, bestuurders, gezinnen en beleidsmakers, waaronder doeltreffende praktijken voor inclusief onderwijs voor vluchtelingen en migranten.
Migrant students
Cultural diversity