Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Onderwijs en lhbtiq-diversiteit

De onderwijsuitdagingen die verbonden zijn met het creëren van een veilige leeromgeving voor lhbtiq-jeugd kunnen zeer gevarieerd zijn. Het legt de nadruk op beste prakijken in seksueel diverse educatie in de gehele EU en pakt de belangrijkste fabels en misvattingen aan met betrekking tot lhbtiq-personen.
Publication cover image (European Commission)

De publicatie presenteert het werk van de Europese Commissie en andere internationale organisaties om discriminatie tegen lhbtiq’ers aan te pakken alsmede belangrijk onderzoek en effectbeoordelingen. Het biedt belangrijke boodschappen en aanbevelingen die toegepast kunnen worden op nationaal-, school-, curriculum- en gemeenschapsniveau om lhbtiq-inclusiviteit te bevorderen.

 

 

Dit Thematische Fiche werd geproduceerd door de ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education (werkgroep gelijkheid & waarden).

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being