Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Pas aangekomen vluchtelingenleerlingen ondersteunen

In 2022 heeft school nr. 361 in Warschau, Polen, een grote instroom van vluchtelingenleerlingen uit Oekraïne ontvangen. In deze video komen we te weten hoe deze school deze leerlingen heeft verwelkomd en geholpen de Poolse taal te leren, samen te werken met hun medeleerlingen en, als belangrijkste, zich veilig te voelen.
General visual - Practice video

 

School nummer 361 in Warschau, een van de nieuwste scholen in Warschau. In de afgelopen zes maanden heeft de school waarschijnlijk de meeste Oekraïense vluchtelingen ontvangen uit verschillende delen van het door oorlog getroffen land.  Voor de vakantie ontvingen we meer dan 200 leerlingen die op de vlucht waren uit de oorlogsgebieden. Ons idee in deze eerste maanden was om ze op een veilige plek onder te brengen, ze een veilige plek te geven, niet per se om te leren, maar in feite om te overleven. Na de vakantie is de situatie ingrijpend veranderd, het bleek dat 80% van de leerlingen besloot om hier in Polen te blijven, maanden of misschien jarenlang. Nu is onze taak compleet anders. Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om integratie in het Poolse onderwijssysteem. We kwamen met diverse ideeën om ze te voorzien van het passende leerproces.

 

Een van de ideeën is voorbereidende klassen, waarin ze worden voorzien van in feite de passende kennis van het Pools, een begin van de graad om in ons onderwijssysteem te zijn. Aan het begin is de rol van cultureel assistent onmisbaar, maar als je in deze klas werkt moet je een moment vinden waarop je zegt dat het genoeg is en je de cultureel assistent op wat meer afstand zet van zulk direct werk in de klas en geef je ze diverse andere taken zodat de kinderen op een natuurlijke manier de Poolse taal gaan gebruiken. We willen ze hier helemaal niet afsluiten van hun cultuur, traditie en geschiedenis. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Kinderen die in reguliere klassen worden geplaatst, omdat we ook zulke kinderen hebben, zijn zeker beter in het leren van het Pools, omdat de meesten van hen het jaar daarvoor in de voorbereidende klas zaten. Aan het eind van het jaar adviseerde een team van leerkrachten dat deze kinderen overgeplaatst moesten worden naar reguliere klassen, omdat hun niveau van het Pools al goed genoeg was en naar onze mening acclimatiseerden ze heel goed in deze klassen, doen ze het daar prima.

 

Een ander idee is om enkelingen in Poolse klassen te plaatsen. Maar met deze aantallen, dan hebben we het over tientallen leerlingen, is dat gewoon onmogelijk.  Daarom hebben we een totaal nieuw idee van multiculturele klassen ingevoerd. Dit zijn de klassen die bestaan uit 30 tot 50% Oekraïense kinderen, en het idee blijkt een totale revolutie te zijn. Het bleek dat de leerlingen in deze klassen kunnen communiceren in het Pools, Engels en Oekraïens, en ze kunnen niet alleen integreren in het Poolse onderwijssysteem, maar ze kunnen ook iets anders in dit Poolse systeem inbrengen. Dus niet alleen integreren we ze in het systeem, maar we integreren volledig met hen. We creëren in feite een nieuw onderwijssysteem, een gezamenlijk Pools-Oekraïens onderwijssysteem.

 

Naast de gebruikelijke onderwijsactiviteiten waaraan deze kinderen meedoen, vinden wij het uiterst belangrijk dat degenen die extra hulp nodig hebben zulke ondersteuning ook krijgen in de vorm van extracurriculaire activiteiten. Soms zijn dit extra Poolse taallessen, omdat elke migrantenleerling wettelijk recht heeft op zulke lessen, dat wil zeggen twee uur per week extra Poolse lessen. Dit is ook een ander aspect van het helpen van Oekraïense kinderen om relaties met Poolse kinderen op te bouwen zodat ze zich hier veilig voelen. Zodat ze deze school gaan zien, laten we zeggen, als hun tweede thuis. Misschien is dit een iets te groot woord, maar we hopen dat ze zich hier veilig voelen, gerustgesteld, dat ze weten dat ze op hulp van alle kanten kunnen rekenen.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning