Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Het enthousiasme van leerlingen voor STEAM-onderwijs vergroten

STEAM is een geïntegreerde leerbenadering die de kunsten combineert met STEM (natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en die inzet als toegangspunt om onderzoek, creativiteit en probleemoplossing van leerlingen te begeleiden. Deze multidisciplinaire benadering bevordert genderinclusief leren door meisjes aan te moedigen wetenschappelijke onderwerpen te verkennen en de kunsten aantrekkelijker te maken voor jongens.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Lees verder en ontdek een selectie van door de EU gefinancierde projecten die tonen hoe STEAM op een interactieve en boeiende manier gegeven kan worden.

 

Leerlingen voor STEAM enthousiasmeren

 

Steam Builders is een lopend project dat bedoeld is om leerlingen bij STEAM-activiteiten te betrekken via een verscheidenheid aan interdisciplinaire lesmethoden. Het geeft prioriteit aan concrete situaties uit het leven boven theoretisch leren, als een manier om leerlingen voor het onderwerp enthousiast te maken. Het heeft pedagogische hulpmiddelen ontwikkeld die gebruikmaken van historisch erfgoed om wiskundige en wetenschappelijke concepten uit te leggen en in context te plaatsen. De projectresultaten zijn tot nu toe onder meer een pedagogische gids, een boekje over niet-formeel STEAM-onderwijs en lesmaterialen om leerkrachten te helpen een vakoverschrijdende benadering toe te passen.

 

Het project ArtIST is bedoeld om multidisciplinaire programma’s te ontwikkelen die kunsten en technologie, harde en zachte vaardigheden, en bedrijfs- en ondernemerschapsopleiding combineren. Meer in het bijzonder worden er modules op masterniveau ontworpen en geïmplementeerd, die de kunsten integreren in het innovatie-, ondernemerschaps- en wetenschapsonderwijs. Door dit creatieve element toe te voegen, helpt het de lessen in STEM-vakken te moderniseren en de vaardigheden van leerlingen in probleemoplossing, kritisch denken en communicatie te versterken. De flexibele modulaire structuur maakt dat zowel leerkrachten als leerlingen op basis van hun behoeften en interesses STEAM-modules kunnen kiezen en combineren. Het project heeft een reeks veelomvattende lesmaterialen geproduceerd om de implementatie van het programma te faciliteren.

 

 

 

 

Europeana is een online platform dat digitale toegang biedt tot Europees cultureel erfgoedmateriaal over allerlei thema’s en onderwerpen. Hulpmiddelen zoals kunstwerken, boeken, muziek, video’s en kranten zijn gratis toegankelijk op de website en kunnen gebruikt worden om het STEM-onderwijs te verrijken. Het Teaching with Europeana-blog is ook een waardevol hulpmiddel, waarin leerkrachten lesplannen kunnen uitwisselen en hun tips en meningen kunnen delen. Europeana heeft ook een speciale omgeving voor STEAM-leerscenario’s met gedetailleerde lesplannen en activiteiten over het integreren van digitaal cultureel erfgoed in STEM-vakken, zoals wiskunde.

 

 

 

 

Het IN2STEAM-project werd ontwikkeld door CESIE (Centre of European Studies and Initiatives) om basisscholieren, met name meisjes, te inspireren een loopbaan op STEM-gebieden te kiezen. Het project voorziet leerkrachten van de nodige vaardigheden om STEAM-concepten op basisschoolniveau uit te leggen. Een gemeenschappelijk thema in deze projecten is de ontwikkeling van de competenties van leerlingen op het gebied van creativiteit, kritisch denken en probleemoplossing. Dit zijn vaardigheden die hun technische vermogens aanvullen en hen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Het project geeft prioriteit aan genderinclusieve lesmethoden om de interesse van jonge meisjes in STEM-vakken te vergroten, aangezien vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in loopbanen op STEM-gebieden. Hulpmiddelen zijn onder meer online trainingsmodules en leidraden voor leerkrachten om de STEAM-benaderingen effectief in hun klas in te brengen.

 

 

 

Investeren in leerkrachten

 

STEAMonEdu is erop gericht de aanname en impact van STEAM-onderwijs te verhogen door te investeren in de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Het ondersteunt leerkrachten via blended trainingsprogramma’s of via hun deelname aan een gemeenschap van belanghebbenden die ervaringen kunnen uitwisselen en beste praktijken met elkaar kunnen delen. De projectresultaten zijn onder meer een trainingshandboek voor leerkrachten, een handleiding voor STEAM-onderwijspraktijken en een competentiekader voor STEAM-leerkrachten.

 

STE(A)M IT is het eerste geïntegreerde STEM-kader van Europa, dat innovatieve en vakoverschrijdende benaderingen van STEAM-onderwijs bevordert. Het biedt trainingsprogramma’s, hulpmiddelen en leidraden voor leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs, samen met een netwerk van loopbaanadviseurs op EU-niveau om ze te helpen bij het promoten van banen op STEM-gebieden. Het bepleit een interdisciplinaire benadering van het lesgeven in STEM-vakken om de interesse van leerlingen in studies en loopbanen op deze gebieden te cultiveren.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science