Skip to main content
European School Education Platform

Lesmateriaal

Lesplannen en ander materiaal om uw klaslokaal en school te verrijken

RODNAE Productions

STEAM-voorschoolacademie

Deze kit focust op STEAM-onderwijs, waarbij leerlingen de wereld op een wetenschappelijke manier kunnen verkennen en ervaren. Aan de hand van interdisciplinaire activiteiten worden jonge lerenden aangemoedigd hun eigen robot te bouwen door materialen op een artistieke manier te hergebruiken.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: STEAM in het taalonderwijs integreren

Dit project biedt een reeks leermiddelen voor het gebruik van geïntegreerd taal- en vakleren (CLIL) om les te geven in STEAM (natuurwetenschap, technologie, techniek, kunsten en wiskunde) op middelbareschoolniveau. Hierbij gaat het om lesplannen, lesmaterialen en leidraden voor een breed scala aan lesstrategieën en -technieken.
Language learning
two girls outside

Gecureerde lesplannen voor lesgeven buiten de klas

Een gecureerde selectie hoogwaardige lesmaterialen met activiteiten en projecten die geschikt zijn voor lesgeven buiten de klas.
Classroom management
Learning space
Well-being
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

S.T.E.A.M leren, thema’s verkennen via natuurwetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde is de basis van dit project.

Default project kit image

Myth’arts: mythen in kunst en literatuur

Dit project draait om de studie van klassieke mythologie vanuit artistiek oogpunt, waarbij literatuur, schilderkunst, geschiedenis en muziek gecombineerd worden.

Default project kit image

eTreeHuggers

Het doel van het project is om interessante oude bomen in Europa en de rest van de wereld te vinden, zoals Adonis in Griekenland, de oudste Europese boom, en ze uit te lichten als belangrijk natuur- en cultuurgoed dat gere