Skip to main content
European School Education Platform

Anerkjennelse av utdanningsperioder i utlandet i generell videregående opplæring

Anerkjennelse av utdanningsperioder i utlandet i generell videregående opplæring

Læringsmobilitet er øverst på EUs politiske agenda, og er fullt anerkjent som et grunnleggende instrument for utvikling av kompetanse som er avgjørende for aktiv og bevisst deltakelse i samfunnet og i arbeidsmarkedet. Til tross for denne bevisstheten, er prosedyrer for gjensidig anerkjennelse av læringsperioder i utlandet i videregående opplæring i EU-landene fremdeles ofte underutviklet.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

På denne siden kan du lese om ekspertnettverk for anerkjennelse av resultater fra læringsperioder i utlandet for videregående opplæring, og få tilgang til verktøy for elever og deres foreldre, undervisere og beslutningstakere:

  • en analyse av EUs medlemsstatenes nasjonale politikk om anerkjennelseprosedyrer
  • et foreslått rammeverk for anerkjennelse utformet av alle involverte partnere og interessenter
  • en opplæringsmodell som skal støtte skoler og lærere ved vurdering av tverrgående kompetanse tilegnet av elever under læringsmobilitet
  • informasjonspakker for hvert land, inkludert informasjon for elever som reiser utenlands og for elever som er der

 

Om prosjektet

 

I november 2018 vedtok EU-landene rådets anbefaling om å fremme automatisk gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner for høyere utdanning og videregående opplæring og resultatene av læringsperioder i utlandet, for å få på plass vilkårene for å fremme elevens mobilitet med tanke på å opprette et europeisk undervisningsområde innen 2025.

Europaparlamentet besluttet å støtte dette politiske målet med en klargjøring av et ekspertnettverket for anerkjennelse av resultater fra læringsperioder i utlandet for videregående opplæring. Dette ble gjort av European Federation for Intercultural LearningEuropean Institute of Education and Social Policy og CESIE – European centre of studies and initiatives på oppdrag fra Europakommisjonen for perioden 2020–2021.

 

Et sterkt nettverk for en felles innsats

 

Et nettverk med 25 ekspertinteressenter fra 15 EU-land har gitt innspill til utviklingen av prosjektet. Disse ekspertene er representanter for offentlige myndigheter – som for eksempel utdanningsdepartementer – samt fagpersoner innen videregående opplæring, lærerutdannere og representanter for elever, foreldre og elevenes utvekslingsorganisasjoner.

 

Analyse av anerkjennelseprosedyrer på tvers av EUs medlemsstater

 

En kartlegging land for land og en tilhørende analyse har kommet frem til en politikk og praksis for anerkjennelse av resultater fra læreperioder i utlandet innen generell videregående opplæring i EUs medlemsland. Gjennom kartleggingen kunne vi finne felles muligheter og utfordringer. Resultatene presenteres i en analyse, inkludert en rapport for hver EU-medlemsstat.

Du kan lese hele analysen her.

Informasjonspakker om land er tilgjengelige fra koblingene nedenfor.

 

Et foreslått rammeverk for anerkjennelse

 

Målet med rådets anbefaling (se ovenfor) er å sikre like muligheter og behandling for alle elever over hele EU. Nettverket av eksperter har utarbeidet et forslag til et rammeverk for å støtte anerkjennelsen av resultater fra læreperioder, og har utarbeidet generelle prinsipper som deretter skal tilpasses forholdene til hvert medlemsland.

Du kan lese forslaget om et rammeverk for anerkjennelse her.

 

En opplæringsmodell for rektorer og lærere

 

En opplæringsmodell er laget for å støtte skoleledere og lærere i vurderingen av tverrgående kompetanse tilegnet av elever ved individuell mobilitet. Målet er å anerkjenne og verdsette utviklingen av tverrfaglige kompetanser som en sentral dimensjon for elevenes mobilitet, og dermed utfylle mulige fagbaserte tilnærminger.

Interkulturell kompetanse står sentralt i vurderingsinstrumentene i modellen, og er et av de mest relevante læringsresultatene for internasjonal mobilitet.

Hvis du vil bruke opplæringsmodellen til å utvikle et opplæringsprogram for lærere i landet ditt, kan du følge denne koblingen.

 

Lytt til tidligere erfaringer for å lære om mobilitet i denne videoen

 

 

Informasjonspakker etter land – sending- og vertsprosedyrer for individuell elevmobilitet i hvert EU-land

 

Det er utviklet informasjonspakker for elever som er interessert i en læreperiode i utlandet. Foreldre, skoler og lærere kan også ha nytte av disse pakkene.

Du kan lese informasjonspakken i ditt eget land for å finne ut om gjeldende prosedyrer for anerkjennelse av læreperioder i utlandet, og lese om erfaringer fra en elev som har deltatt i mobilitet.

Du kan også lese informasjonspakken til landene der du vil bruke mobiliteten din og lære om skolesystemet, registrering på skolen og sertifisering.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden