Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Undersøkelse om veiledningsprogrammer i skolen

Veiledning, eller mentoring, viser vanligvis til prosessen der en erfaren person, mentoren, hjelper en annen person, kalt mentee, med å utvikle spesifikke ferdigheter og kunnskap som vil bidra til faglig og personlig vekst for den som veiledes. På skolenivå finnes det veiledningsmuligheter for elevene, vanligvis med fokus på faglige prestasjoner og sosioemosjonell støtte, og for lærerne, for eksempel innenfor rammene av initiell utdanning eller programmer for etter- og videreutdanning.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Betydningen av veiledning i opplæringen anerkjennes i politikk og praksis på EU-nivå. For eksempel mener den nylige Rådets anbefaling om veier til skolesuksess at veiledningsprogrammer, noe som også omfatter kollegaveiledning, kan bidra til bedre opplæringsresultater og sosioemosjonell støtte, særlig for sosioøkonomisk vanskeligstilte elever eller elever som har risiko for å underprestere.

I tillegg sier det ledsagende arbeidsdokumentet for de ansatte at vedvarende, strukturert veiledning med en fastsatt tid og muligheter for modellering, praksis, vurdering, støtte og tilbakemelding fra skolens fagpersoner er viktig for å støtte lærerstudenter i initiell lærerutdanning og nyansatte lærere. Veiledning kan gjøre det enklere for dem å forstå rollen sin og ta i bruk innovative undervisningsteknikker og er sterkt forbundet med trivsel hos lærerne (at de liker arbeidet, har motivasjon, mestringstro og fortsetter i yrket).

Del dine synspunkter i denne korte undersøkelsen innen 19. februar 2023. Resultatene publiseres på European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning