Skip to main content
European School Education Platform

Veiledninger

Praktiske ideer og retningslinjer for lærere og skoler

Children studying together during a science lesson

Slik introduserer du A-en i STEAM

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid, kunst og matematikk)) er en innovativ tilnærming til læring som fremmer kreativitet og øker elevengasjementet ved å integrere kunst i vitenskapelige fag. Denne artikkelen gir lærere ideer og ressurser for innføring av STEAM i klasserommet.
Arts

Hvordan kan skoleundervisning fremme unges sammfunnssdeltakelse?

Skoleundervisning spiller en grunnleggende rolle i å fremme ungdomsdeltakelse og hjelpe elevene med å bygge tillit til at de kan gjøre en forskjell i verdenen som de lever i. Denne gjennomgangen tar for seg noen nyttige ressurser om hvordan du legger til rette for aktivt medborgerskap i klasserommet.

En helhetlig skoletilnærming til læring for bærekraft: Slik kommer du i gang

EUs ambisiøse mål om at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 krever handling fra undervisnings- og opplæringssektoren. Helhetlige skoletilnærminger til bærekraft er en hjørnestein for effektiv læring om bærekraft. Denne artikkelen tar for seg nyttige ressurser og praktiske ideer for å ta i bruk en helhetlig skoletilnærming til bærekraft.

Erfaringer fra historieundervisning fra tidligere kriger i Europa

I løpet av konfliktperioder, for eksempel krigen i Europa, blir spørsmål om historiske fortellinger og hvordan de blir undervist, gransket på nytt. Denne veiledningen utforsker hvordan historielærere kan avslutte strid og forskjell for å gjøre emnet meningsfullt for alle elever.
Cultural heritage
Cultural diversity

Gjøre bruk av «ta med din egen enhet» (BYOD) i klasserommet

I takt med at teknologien får stadig større plass i klasserommet, gir tanken om å «ta med din egen enhet», eller Bring Your Own Device (BYOD), både lærere og elever nye måter å utforske læringen på. Å finne kostnadseffektive måter å bruke teknologi til å engasjere elevene i undervisningen på, er en kontinuerlig oppgave. Denne veiledningen forteller om en del ressurser og praktiske tips som kan hjelpe skolen i gang med BYOD-reisen.
Digital tools

Slik oppretter du en EU Login-konto

I 2022 vil Europakommisjonens plattformer School Education Gateway og eTwinning bli slått sammen til European School Education Platform. Dermed blir alt innhold og alle tjenester liggende under samme tak. Du får tilgang til European School Education Platform ved å bruke EU Login, Europakommisjonens tjeneste for brukerautentisering. Denne veiledningen forteller hvordan du oppretter en EU Login-konto, som gir autoriserte brukere tilgang til mange av Kommisjonens nettjenester med samme e-postadresse og passord.
Announcements

Utdannings- og opplæringsmonitoren: slik brukes en av de største årsrapportene i europeisk utdanning

Utdannings- og opplæringsmonitoren er EU-kommisjonens årlige flaggskipanalyse av situasjonen på utdanningsområdet innenfor EU. Monitoren rapporterer på målsettinger på EU-nivå som er en del av EUs langsiktige strategiske rammeverk for utdanning. I tillegg fokuserer Monitoren på et «hovedtema». Denne veiledningen vil ta deg gjennom Monitorens viktigste funksjoner og vise hvordan du bruker dem i arbeidet.
Policy development

Forstå medieliteracy og desinformasjon

Når alle, både elever og lærere, er avhengig av digital teknologi i hverdagen, ikke minst under pandemien, er behovet for medieliteracy større enn noen gang. Denne veiledningen ser nærmere på noen nyttige ressurser på medieliteracy og desinformasjon.
Media literacy