Skip to main content
European School Education Platform

Undervisningsmateriell

Utforsk undervisningsplaner og annet materiale som beriker klasserommet og skolen

hello in many languages

eTwinnings prosjektplaner for språklæring

Et nøye sammensatt utvalg av kvalitetsprosjekter som omhandler aktiviteter som passer for språklæring.
Language learning
Curated resources
RODNAE Productions

STEAM førskoleakademi

Denne prosjektpakken fokuserer på opplæringen i STEAM (realfag samt kunst og håndverk)) slik at barna kan utforske og oppleve verden på en vitenskapelig måte. Gjennom tverrfaglige aktiviteter blir små barn oppmuntret til å lage egne roboter der de gjenbruker materialer på en kunstnerisk måte.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Integrering av STEAM i språkundervisning

Dette prosjektet gir et sett med ressurser for bruk av Content and Language Integrated Learning (CLIL) for å undervise STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid, kunst og matematikk)) på ungdomsskolenivå. Dette inkluderer undervisningsplan og undervisningsmaterialer og veiledninger som omfatter et stort spekter undervisningsstrategier og -teknikker.
Language learning
StoryLogicNet logo

StoryLogicNet: Samarbeidsskriving for å forbedre barnas språklige evner

Dette prosjektet har mål om å forbedre språkkompetansen til barn med et samarbeidsbasert skriveverktøy på nettet. Denne metodikken bidrar til å utvikle viktige transversale kompetanser som lesekyndighet, kreativitet og historiefortelling.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

S.T.E.A.M (Naturfag, teknologi, ingeniørfag, kunst og matematikk)-læring, utforske temaer gjennom Science, Technology, Engineering, Arts og M

Default project kit image

SAMMENLIGNING AV NYHETER OG MEDIEINNHOLD

Elevene undersøker nyhetsoverskrifter og nyhetsinnhold i ulike sektorer (for eksempel landsdekkende nyheter, internasjonale nyheter, sportsnyheter, kultur osv.) og ulike medier (aviser, tabloider, regionale aviser, ulike T

Default project kit image

eTreeHuggers

Formålet med prosjektet er å se etter interessante gamle trær over hele Europa og verden som Adonis i Hellas, det eldste europeiske treet, og fremheve dem som viktige naturlige og kulturelle deler som bør respekteres og be