Skip to main content
European School Education Platform

Siste nytt

Nyheter og arrangementer som gjelder europeisk skolepolitikk og tiltak

A teacher and pupils using a drone

Resultatene fra lærernes undersøkelse om kunstig intelligens hjelper Europakommisjonen med å utvikle etiske veiledninger

Resultatene fra en nylig undersøkelse viser at aktive lærere har en høyere interesse (82 %) i kunstig intelligens (AI) og data i undervisning enn andre interessenter innen undervisning. Resultatene viser imidlertid også at nesten ingen av lærerne kan komme med innspill om valget av AI- og dataverktøyene eller bruken av dem innen undervisning.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Europa trenger fredsopplæring – fredsopplæringen trenger Europa

Det er mulig å lære hvordan man håndterer konflikter konstruktivt, slik at man reduserer voldsbruken. Ved å involvere alle går det an å oppnå en fredeligere fremtid. De som jobber for utdanning for fred, har forpliktet seg til å støtte alle nyttige og nødvendige læringsprosesser som bygger opp under målene. I denne artikkelen forteller professor Uli Jäger og dr. Nicole Rieber fra Berghof-stiftelsen mer om fredsopplæring i Europa.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Søkelys på Pathways to School Success ved det femte European Education Summit

Under det femte European Education Summit, som ble avholdt 1. desember 2022, ble ungdomsrepresentanter og medlemmer av undervisnings- og opplæringssamfunnet fra hele EU samlet. Under møtet analyserte man tidligere prestasjoner og identifiserte fremtidige grep for å håndtere gjeldende undervisningsutfordringer.
Events
Well-being
Working around a table

Evaluere kvaliteten i barnehagen: Målsettinger og prinsipper

For at alle barn skal ha fullt utbytte av tilbudet i barnehagen, er det viktig at tjenestene som leveres, holder høy kvalitet. Dette må garanteres av et effektivt tilsyns- og evalueringssystem.
Early Childhood Education and Care
Policy development
Annual Theme

Prioritert gruppe for eTwinnings tema for 2022: «Fremtiden vår, vakker, bærekraftig, sammen: Skolene og Det nye europeiske Bauhaus»

Siden april 2022 har gruppen tilbudt muligheter for etterutdanning og undervisningsressurser der medlemmene av eTwinning-fellesskapet har kunnet utforske temaet ‘Skolene og Det nye europeiske Bauhaus’. Målet var å vise hvordan man kan gjøre de fremtidige læringsrommene vakrere, mer bærekraftige og mer inkluderende.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Annual conference wrap-up article

Den årlige eTwinning-skolekonferansen ble arrangert 7.–9. desember og ga deltakerne et innblikk i eTwinning-skolenes inkluderende og innovative praksis.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Den pågående krigen i Ukraina og de store lidelsene den har medført for det ukrainske folket, har skapt sorg over hele verden. eTwinning-fellesskapet har svart med solidaritet for å vise ukrainske elever, foreldre og lærere at situasjonen i Ukraina berører oss alle, og at vi alle håper at konflikten skal ta slutt.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being