Skip to main content
European School Education Platform

Publikasjoner

Rapporter og studier på utdanningsområdet fra både europeisk og nasjonalt nivå

OECD report cover

Verdsette lærerne og øke statusen deres – slik kan samfunnet hjelpe

Lærerne spiller en avgjørende rolle for å forberede elevene på morgendagens utfordringer. De må gi studentene det ferdighetssettet og den kunnskapen de trenger for å lykkes i en stadig mer global, digital og kompleks verden.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Undervisning og LGBTIQ-mangfold

De pedagogiske utfordringene knyttet til å skape trygge læringsmiljøer for LGBTIQ-ungdom kan være sammensatte. Den fremhever beste praksis ved seksuell mangfoldig undervisning over hele EU og tar opp viktige myter og misforståelser om LGBTIQ-personer.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Kunstig intelligens og barnas rettigheter: Mot en integrert agenda for forskning og politikk

Barn og ungdom bruker applikasjoner for sosiale medier, plattformer med musikkanbefalinger og intelligente veiledningssystemer hver dag. I denne sammenhengen eksperimenterer forskere med sosiale roboter og hvordan de kan brukes til å forbedre undervisning i fremtiden. Et felleselement for disse bruksområdene er at de alle er basert på teknikker med kunstig intelligens (AI).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Bli inspirert! Kultur: En driver for helse og velvære i EU 

Dette heftet gir eksempler på god praksis fra en rekke EU-finansierte prosjekter som: Creative Europe, Erasmus+, Horizon 2020 og Horizon Europe. De viser kraften kultur og kunst har for å gi bedre helse og velvære gjennom tverrfaglige initiativer.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Støtte av sosial og emosjonell trivsel for flyktningelever fra Ukraina i vertsland 

Den russiske invasjonen i Ukraina har ført til største flukten i nyere historie, der en stor andel av dem som flykter er barn og unge. Skoler spiller en viktig rolle i å møte flyktningelevers behov og fremme deres sosiale og emosjonelle utvikling og trivsel. Dette er en viktig del av å sikre at de blir inkludert i undervisning og i samfunnet som helhet. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Investere i utdanning i EU etter covid-19

COVID-19-pandemien har ført til betydelige muligheter for investering i undervisningssektoren. Denne rapporten undersøker hvordan EU-medlemsland har tilpasset undervisningsinvesteringen sin som respons til pandemien.
Funding and resources
The STE(A)M IT framework (report cover)

STE(A)M IT – Europas første integrerte STEM-rammeverk

STE(A)M IT er et Erasmus+-finansiert prosjekt som fremmer innovative og tverrfaglige tilnærmelser til undervisning av STEM (science, technology, engineering and mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid og matematikk)).
Arts