Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

STE(A)M IT – Europas første integrerte STEM-rammeverk

STE(A)M IT er et Erasmus+-finansiert prosjekt som fremmer innovative og tverrfaglige tilnærmelser til undervisning av STEM (science, technology, engineering and mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid og matematikk)).
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Inklusjonen av kunst i STEM fremhever viktigheten av kreativitet i STEM-undervisning. STE(A)M IT-rammeverket gir opplæringsprogrammer, verktøy og veiledninger for lærere i grunn- og ungdomsskolen for å lære STEM-disipliner på en integrert måte som er knyttet til ekte temaer. Dette bidrar til å utstyre elever med ferdigheter innen kommunikasjon og kritisk tenking og inspirere dem til å satse på grader og karrierer innen STEM. 

 

 • Tilgjengelige språk: EN

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering