Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Investere i utdanning i EU etter covid-19

COVID-19-pandemien har ført til betydelige muligheter for investering i undervisningssektoren. Denne rapporten undersøker hvordan EU-medlemsland har tilpasset undervisningsinvesteringen sin som respons til pandemien.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

I tillegg til å analysere EU-medlemslandenes respons til covid-19-pandemien, i forbindelse med investeringen deres i undervisning, trekker denne rapporten også paralleller til de tidligere finansielle og økonomiske krisene på slutten av 2000-tallet. Den undersøker mønstre for investering i undervisningssektoren og fremhever viktige likheter og forskjeller. Den fastslår at opprettholdelse av investering av høy kvalitet i undervisning blir viktig for å forbedre fremtidig økonomisk vekst i EU. 

 

 • Tilgjengelige språk: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital