Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Undervisning og LGBTIQ-mangfold

De pedagogiske utfordringene knyttet til å skape trygge læringsmiljøer for LGBTIQ-ungdom kan være sammensatte. Den fremhever beste praksis ved seksuell mangfoldig undervisning over hele EU og tar opp viktige myter og misforståelser om LGBTIQ-personer.
Publication cover image (European Commission)

Publikasjonen presenterer arbeidet til EU-kommisjonen og andre internasjonale organisasjoner for å håndtere diskriminering mot LGBTIQ-personer, samt viktige forsknings- og konsekvensbevis. Den tilbyr viktige meldinger og anbefalinger som skal gjennomføres på nasjonalt nivå, i skolen, læreplanen og på samfunnsnivå for å fremme LGBTIQ-inkludering.

 

 

Denne tematiske fremstillingen ble utarbeidet av ET 2020-arbeidsgruppen for å fremme felles verdier og inkluderende undervisning.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being