Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Økt elevengasjement i STEAM-undervisning

STEAM er en integrert tilnærming til læring som kombinerer kunst med STEM (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) og bruker det som et punkt til hjelp for elevhenvendelser, kreativitet og problemløsning. Denne tverrfaglige tilnærmingen fremmer kjønnsinkluderende læring ved å oppfordre jenter til å utforske vitenskapelige emner og gjøre kunsten mer tiltalende for gutter.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Fortsett å lese for å finne et utvalg av EU-finansierte prosjekter som viser hvordan du kan undervise STEAM på en interaktiv og engasjerende måte.

 

Engasjere elevene i STEAM

 

Steam Builders er et pågående prosjekt som har som mål å engasjere elevene i STEAM-AKTIVITETER gjennom en rekke tverrfaglige undervisningsmetoder. Prosjektet vektlegger konkrete livssituasjoner over ren teoribasert læring, som en måte å engasjere elevene i emnet. Det har utviklet pedagogiske ressurser som bruker historisk arv til å forklare og kontekstualisere matematikk og vitenskapskonsepter. Så langt har prosjektet gitt prosjektet en pedagogisk veiledning, et uformelt STEAM-hefte for undervisning og undervisningsmateriell, for å støtte lærere med å gjennomføre en tverrfaglig tilnærming.

 

The ArtIST har som mål å utvikle tverrfaglige programmer som kombinerer kunst og teknologi, faglige og sosiale ferdigheter, samt forretnings- og entreprenøropplæring. Mer spesifikt designer og implementerer den masternivåmoduler for å integrere kunst i undervisningen innen innovasjon, entreprenørskap og vitenskap. Ved å tilføre dette kreative elementet, bidrar det til å modernisere undervisningen av STEM-fag, og det forbedrer elevenes problemløsning, kritisk tenkning og kommunikasjonsferdigheter. Den fleksible modulstrukturen gjør at både lærere og elever kan blande og matche STEAM-moduler basert på behov og interesser. Det har blitt laget et sett med omfattende undervisningsmateriell for å lette gjennomføringen av dette programmet.

 

 

 

 

Europeana er en nettplattform som gir digital tilgang til europeisk kulturarvmateriale innen en rekke temaer og emner. Ressurser, inkludert kunstverk, bøker, musikk, videoer og aviser, er fritt tilgjengelige på nettstedet og kan brukes til å styrke STEM-læringen. The Teaching with Europeana-bloggen er også en viktig ressurs der lærere kan utveksle undervisningsplaner og dele tips og meninger. Europeana har en dedikert plass for STEAM-læringsscenarier, som inneholder detaljerte undervisningsplaner og aktiviteter om hvordan man integrerer digital kulturarv i STEM-fag, for eksempel matematikk.

 

 

 

 

IN2STEAM-prosjektet ble utviklet av CESIE (Centre of European Studies and Initiatives) for å inspirere barneskolebarn, med søkelys på jenter, til å forfølge karrierer i STEM-feltet. Prosjektet gir lærere de nødvendige ferdighetene til å undervise om STEAM-konsepter på grunnskolenivå. Et felles tema i disse prosjektene er utviklingen av elevenes kreativitet, kritisk tenkning og problemløsende kompetanse. Dette er ferdigheter som komplementerer tekniske evner og forbereder dem for det moderne arbeidslivet. Prosjektet prioriterer kjønnsinkluderende undervisningsmetoder for å øke unge jenters interesse for STEM-fag, fordi kvinner fortsatt er underrepresentert i karrierer innen STEM-feltet. Ressurser inkluderer nettbaserte opplæringsmoduler og retningslinjer for lærere for å effektivt introdusere STEM-tilnærminger i klasserommene.

 

 

 

Investere i lærere

 

STEAMonEdu har som mål å øke bruken og virkningen av STEAM-undervisning ved å investere i den faglige utviklingen til lærere. Den støtter lærere enten gjennom blandede opplæringsprogrammer eller gjennom deltakelse i et fellesskap av interessenter som kan utveksle erfaringer og dele beste praksis med hverandre. Blant prosjektresultatene er en opplæringshåndbok for lærere, en veiledning om praksis innen STEAM-undervisning og et kompetanserammeverk for STEAM-undervisere.

 

STE(A)M IT er Europas første integrerte STEM-rammeverk som fremmer innovative og tverrfaglige tilnærminger til STEAM-undervisning. Det gir opplæringsprogrammer, verktøy og retningslinjer for lærere i grunnskolen og den videregående skolen, sammen med et nettverk av karriererådgivere på EU-nivå for å hjelpe dem med å fremme jobber innen STEM-feltet. Det fremmer en tverrfaglig tilnærming til undervisning i STEM-disipliner, som bidrar til å øke elevenes interesse i grader og karriere innen disse feltene.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science