Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Vinnere av 2022 European Innovative Teaching Award

European Innovative Teaching Award (EITA) ble lansert av Europakommisjonen i 2021 for å feire prestasjonene til lærere og skoler.
teacher and students in science class
European Commission

Det årlige initiativet fremhever fremragende undervisnings- og læringspraksis i Erasmus+-programmet. Prosjekter blir tildelt i fire kategorier, undervisning og omsorg i tidlig barndom, grunnskole, videregående opplæring, og yrkesutdanning og -opplæring (VET).

 

De nasjonale Erasmus+-organene er ansvarlige for å velge de vinnende prosjektene, med totalt 98 prosjekter fra de fire kategoriene som blir anerkjent i år. Den europeiske prisseremonien avholdes 25. oktober 2022.

 

Det tematiske fokuser for dette årets EITA er «Læring sammen, fremming av kreativitet og bærekraftighet». Der er knyttet til kommisjonens nye europeiske Bauhaus-initiativ, som inviterer oss til å omforme leveområdene våre med hensyn til kreativitet, inklusjon og bærekraftighet. De vinnene prosjektene som presenteres nedenfor, tar opp ett av disse tre emnene.

 

Kreativitet

 

Everyday Creativity-prosjektet, ledet av Fundatia Centrul Educational Spektrum i Romania, brukte finske undervisningsmodeller til å øke kreativitet og innovasjon i undervisningspraksis i deltakende land. Basert på klasseromsundervisning i Finland ble klasserom omformet for å skape innbydende og brukervennlige læringsområder. Lærere brukte tverrfaglige tilnærmelser for å inspirere kreativitet og delte gode fremgangsmåter med hverandre. En lærerhåndbok ble produsert med ressurser som læringsmaterialer og verktøy for selvvurdering.

 

Young Talents-prosjektet samlet bedrifter, håndverkere og interiørarkitektur-studenter i VET-skoler for å skape nye multikulturelle merker. Studentene – fra Finland, Spania og Nederland – fikk støtte fra lærere og entreprenører for å implementere prosjektet sitt med en tilnærmelse på tvers av sektorer. De etablerte seks bedrifter i blandede grupper, utviklet sine egne merkevarer og solgte produktene sine både i detaljhandler og på nettet.

 

Inklusjon

 

Bridge of Encounter and Understanding var et samarbeid mellom vanskeligstilte ungdom fra to partnerskoler i Tyskland og Spania. Formålet med dette prosjektet var å engasjere VET-studenter med lærevanskeligheter i et praktisk prosjekt – bygging av et monument for å representere engasjementet de to skolene hadde til partnerskapet sitt. Dette prosjektet forbedret studentenes arbeidsevne og forbedret de tekniske ferdighetene og interkulturelle kompetansene deres. Lærere samarbeidet over grenser for å benytte en integrert, tverrfaglig tilnærmelse og knytte sammen matte, vitenskap, samfunnsvitenskap, kunst, språk og historie i ett prosjekt.

 

FARMID-prosjektet hadde mål om å fremme og utvikle kunnskap og veiledninger om ansettelse av folk med lettere psykisk utviklingshemming (MID) på bondegårder i Slovenia og partnerlandene Østerrike, Italia, Belgia og Spania. Folk med MID er ofte vanskeligstilte og oppnår lavere utdanningsnivåer, noe som kan ha negativ innvirkning på ansettelsesmulighetene deres. FARMID fremmer sosial inkludering og fremhever egnetheten bondegården har som arbeidsplass for personer med MID. Dette prosjektet har hjulpet mange personer med MID med å finne ansettelse i gårdrelaterte jobber. Det utviklet også et opplæringsprogram for å gi gårdbrukere de nødvendige ferdighetene, kunnskapen og kompetansen for ansettelse av personer med MID.

 

Bærekraftighet

 

Hob’s Adventure var et praktisk prosjekt innen biologisk mangfold som samlet lærere og eksperter i Estland, Latvia, Island og Slovenia for å skape innovative opplæringsmaterialer om biologisk mangfold i den digitale alderen. De benyttet god praksis for å lage disse materialene, basert på praktiske, aktive og hevendelsebaserte metoder. Resultatet er en håndbok som inneholder undervisningsplaner, prosjekter og aktiviteter for elever i alderen 5–9. Verktøyene kan tilpasses til forskjellige miljøer og undervisningssammenhenger og oppmuntrer til aktiv innendørs og utendørs læring.

 

Lærere ved grunnskolen Sint-Paulus i Belgia ble inspirert til å transformere betonglekeplassen sin til en klimatilpasset lekeplass og utendørs læringsområde via Erasmus+-programmet. Mer enn 40 trær og 160 lokale busker ble plantet, kyllinger og bier ble introdusert, og en beholder for regnvannopptak ble installert under lekeplassen. Prosjektet fremmer elevenes velvære og har bidratt til å innovere lærepraksis da lærerne kan bruke læringsområdet utendørs til å integrere STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid og matematikk) og emner innen klimaendringer i læreplanen sin.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning