Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: Kompetanseheving innen vitenskap og teknologi for jenter

Girls Go Circular er et gratis nettbasert læreprogram som har mål om å hjelpe minst 40 000 skolejenter i alderen 14–19 med å lære digitale ferdigheter og entreprenørferdigheter innen 2027.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Som en del av Europakommisjonens handlingsplan for digital undervisning har prosjektet et mål om å bidra til å fjerne kjønnsforskjellene innen digitale sektorer og entreprenørsektorer i Europa.

 

Prosjektets Circular Learning Space (CLS) er en nettbasert læreplattform som inneholder moduler som setter søkelys på sirkulær økonomi som metaller, plast, bærekraftig mote eller elektroniske enheter. Modulene utfordrer elevene til å bruke digitale verktøy for å fullføre oppgavene. Søkelys på sirkulær økonomi hever elevenes kompetanse slik at de kan bidra positivt til endring i den sosioøkologiske overgangen.

 

Mer enn 14 000 elever og lærere har deltatt i programmet siden starten i 2020. Det er foreløpig tilgjengelig på 12 europeiske språk og blir tilgjengelige på 12 flere EU-språk i løpet av de neste to årene.

Hvorfor er det viktig?

 

Ifølge kommisjonens Women in Digital Scoreboard 2021 utgjør kvinner bare en tredjedel av STEM-avgangselever 19 % av spesialister innen IKT. Å bryte ned stereotyper om kjønn og øke bevisstheten om mulighetene som STEM-disipliner tilbyr, er avgjørende for å endre dagens oppfatning av den digitale bransjen og STEM-disipliner blant jenter og unge kvinner.

Hva får lærere ut av?

 

Med hjelp av Girls Go Circular kan du

 • bidra til målene i EU-retningslinjene for kjønnsmangfold ved å gi jenter digital kompetanse og entreprenørskapskompetanse
 • støtte elevene dine med å forstå rollen STEM-disiplinene har for å håndtere utfordringer innen bærekraft
 • diskutere likestilling med elever og hjelpe dem med å forstå viktigheten av å fjerne kjønnsforskjeller

 

Her kan du se erfaringene til en lærer:

 

 

 

Hvordan kan du bli med?

CLS er et verktøy med åpen kilde – alle kan opprette en konto og begynne å lære. Du finner mer informasjon om hvordan du kan bli involvert i den praktiske veiledningsboken for lærere.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science