Skip to main content
European School Education Platform
News item

Kompetanse i entreprenørskap: plante en spore til kreativitet og innovasjon i hodet til europeisk ungdom

Det er ikke alle som ønsker å bli gründer, men det er viktig å sørge for at skoler over hele Europa utvikler og dyrker kompetansen i entreprenørskap. Finn ut hvorfor!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Entreprenørskap som livslang ferdighet 

Alle verdsetter kreativitet, kritisk tenkning og problemløsning, og det samme gjelder utholdenhet og å ta initiativ – alt dette er viktige byggesteiner i innovative tenkesett. Entreprenørskap, som en av EU-kommisjonens nøkkelkompetanser for livslang læring, omfatter alt dette pluss mange flere kvaliteter. Det handler om mangfoldige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som brukes både i opplæringen og i yrkes- og privatlivet, slik det er forklart i EntreComp-rammeverket.

 

Entreprenørskap i skolen

 

Ifølge   (2022) er kompetansene innovasjon og entreprenørskap i de fleste tilfeller integrert i skolens læreplan via en tverrfaglig tilnærming (55 %) og som eget fag (36 %). Nesten 80 % svarte at begge kompetansene burde vies økt oppmerksomhet på skolenivå. Aktiviteter utenfor skolen som setter elevene i kontakt med lokalmiljø eller næringsliv, innovasjonslabber som involverer elevene i forskningsprosjekter samt internasjonale prosjekter ble vurdert som mest effektivt for å utvikle disse kompetansene.

 

Eksempler på prosjekter med god praksis som fremmer entreprenørskap

 

EnterSchoolMinds ønsket å gi elevene ferdigheter innen nyskapende tenkemåter, med fokus på lærere, elever og foreldre. Blant prosjektresultatene er sertifiseringsprogrammer, opplæringsmateriell og verktøysett.

 

Network of Entrepreneurial Schools (NES) utarbeidet blant annet en omfattende brosjyre over ressurser og verktøy for barnetrinnet.

 

Prosjektet KidVenture utviklet et pedagogisk dataspill der barna kunne lære om entreprenørskap.

 

Flere ressurser

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn