Skip to main content
European School Education Platform
News item

De europeiske eTwinning-prisene 2022 ¬– prisseremoni

Etter åpningsinnlegg og keynote-taler på eTwinnings årskonferanse var det endelig tid for å markere prestasjonene til eTwinning-fellesskapets ryggrad: lærerne og elevene.
eTwinning Prizes 2022

Prisseremonien trakk frem vinnerne av og andreplassene for eTwinning-prisene i seks kategorier, og vert var Irene Pateraki. Cecile Le Clerq, seniorekspert i eTwinning, Michael Teutsch, enhetsleder ved DG EAC og Florence Mondin, enhetsleder for DG EACEA var også til stede for å dele ut prisene til vinnerne og gratulere dem med det harde arbeidet. Alle understreket hvor imponert de var over hvordan vinnerne satte elevene i sentrum for læringsprosessen.

 

De kommenterte også hvordan lærerne trakk frem aktuelle temaer som klimaendringer og desinformasjon i prosjektaktivitetene. Under utdelingen av prisen til andreplassen i alderskategorien 12–15 år sa Mondin: «Vi har hørt om gjensidig respekt, forståelse, lagarbeid – det er nettopp dette et eTwinning-prosjekt er ment å gjøre». 


Alderskategorien 0–6 år:
Vinner – STEAM Preschool Academy: vinnerprosjektet omfattet lærere og elever fra Estland, Hellas, Slovakia, Spania og Tyrkia. «I prosjektet vårt lærte elevene hvordan de laget eventyr sammen med andre barn. Vi skrev historiene sammen, og etterpå programmerte vi robotene», forklarte lærer Jelena Rattik fra Estland. Elevene sa også at de likte godt å lære sammen med elever fra andre land. En av elevene fra Estland sa at han lærte «å bli venn med venner». 

 

 

Andreplass – Engineers of the Ecosystem: her deltok lærere og elever fra Polen, Tyrkia og Spania, og målet var å gjøre elevene bevisst på «ingeniørfag i harmoni med naturen». Blant prosjektaktivitetene var redesign av reir og konstruksjon av økologiske hus for elevene. Ayfer Ekiz, lærer fra Tyrkia, sa at prosjektet la til rette for at elevene kunne «jobbe sammen om en felles sak og bli kjent med ulike land».

 


Alderskategorien 7–11 år:
Vinner – eTwinners as Pros: i dette prosjektet deltok lærere og elever fra Kroatia, Hellas og Spania, og målet var å vise elevene flere karrieremuligheter. Sara, en av eTwinning-elevene fra Kroatia, sa følgende: «I en eTwinning-time møtte jeg nye folk fra andre land». Medieliteracy var også et viktig element i prosjektet. Elevene laget opplegg for kollegalæring om hvordan man blir gode digitale innfødte. 

 


Andreplass – Around the World with Friends: i dette prosjektet lærte elever fra Polen og Spania om ITE og engelsk ved å ta utgangspunkt i Jules Vernes Jorden rundt på 80 dager. Mens elevene leste boken, jobbet de ikke bare med å bli flinkere i engelsk, de lærte også geografi og fakta om nye land. Aimar, en av elevene fra Spania, sa at ved å samarbeide med elever fra andre land «lærte vi om deres skikker, kultur og vi lærte å respektere forskjeller». 

 


Alderskategorien 12–15 år: 
Vinner – The «DISCONNECT»: i vinnerprosjektet deltok lærere og elever fra Georgia, Spania, Tyskland og Italia. Elevene leste og analyserte The Disconnect av Keren David. Elevene la ut innlegg i forum for å diskutere hendelsene i hvert kapittel. Elevene sier at en av de viktigste tingene de lærte, var å «være åpne og se den andre siden». 

 


Andreplass – On The Edge: dette prosjektet hadde lærere og elever fra Finland, Hellas, Polen, Portugal og Romania, og målet var å koble læringen til den virkelige verden. Prosjektet delte elevene inn i internasjonale grupper der de jobbet med eksperimenter og hørte foredrag av eksperter. En av elevene sa at forskjellen mellom et vanlig og et eTwinning-klasserom er «samarbeidet mellom elevene og læreren». 

 


Alderskategorien 16–19 år:
Vinner – eTw T-R-A-I-N: elever fra Østerrike, Kroatia, Den tsjekkiske republikken, Hellas, Ungarn, Italia, Polen og Spania tok et eTwinning-tog gjennom Europa. Elevene var delt i internasjonale grupper med 10 personer i hver, og hver gruppe jobbet med et eget tema. I tillegg til å spille spill deltok elevene i utfordringer, som å lage en detektor for falske nyheter. «Det var et prosjekt med mye samarbeid fordi vi fikk dele synspunkter med andre elever», sier Ainara, en av elevene fra Spania. 

 


Andreplass – A Speech Which can Reach: prosjektet hadde elever fra Kroatia, Italia, Slovakia og Tyrkia og fokuserte på å forbedre elevenes ferdigheter i engelsk og debatt-teknikk. Elevene valgte diskusjonstemaer og forberedte dem sammen. De gjorde undersøkelser og faktasjekket kildene. Elevene sa at de ikke bare satte pris på å forstå forskjellen mellom ulike kulturer, men også «det felles terrenget mellom oss, for eksempel verdiene og ideene om demokrati». 

 


IVET: 
Vinner – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): det toårige Erasmus+-prosjektet der det deltok elever og lærere fra Frankrike og Slovenia, fokuserte på å forstå årsakene og konsekvensene av drivhuseffekten. De studerte for eksempel fakta om klimaendringer i sine egne land. Senere jobbet de i grupper for å undersøke mulige løsninger på global oppvarming. Prosjektet kulminerte med at elevene bygget sitt eget drivhus. 

 

 

Vi gratulerer alle prisvinnerne: gjennom disse prosjektene ser vi hvordan eTwinning forbereder elevene på utfordringene de kommer til å møte i fremtiden.


«Man må alltid huske at det som er viktigst, det som er mest verdifullt i eTwinning, er den fantastiske muligheten du gir elevene til å møtes, dele europeiske verdier og samarbeide og skape felles resultater sammen med andre elever», sa Irene Pateraki, pedagogisk ansvarlig. 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects