Skip to main content
European School Education Platform

Europeisk kvalitetsmerke

Europeisk kvalitetsmerke

Det europeiske kvalitetsmerket vurderer arbeidet til alle lærerne og elevene som deltar i et eTwinning-prosjekt. Prosjektene som blir tildelt et europeisk kvalitetsmerke, er de som rangeres høyest av alle prosjekter som har mottatt Det nasjonale kvalitetsmerket. Disse prosjektene viser eksempler på vellykket europeisk samarbeid. Det europeiske kvalitetsmerket – det er ikke nødvendig å søke!


Det europeiske kvalitetsmerket tildeles av Den sentrale støttetjenesten (CSS) til lærere i et prosjekt som beskrevet nedenfor.
 

  • Læreren har blitt foreslått for Det europeiske kvalitetsmerket av minst én Nasjonal støtteorganisasjon etter en utvelgelsesprosess. Alle Nasjonale støtteorganisasjoner melder inn den øverste tredjedelen av de tildelte Nasjonale kvalitetsmerkene basert på hvilken kvalitetsvurdering de har fått.
  • Prosjektet har minst to partnere som har mottatt Det nasjonale kvalitetsmerket. 

 

Det europeiske kvalitetsmerket deles ut bare én gang i året og annonseres på eTwinning-portalen.


Husk at nasjonale prosjekter (med to grunnleggere fra samme lend) som senere legger til partnere fra et annet europeisk land, ikke er kvalifisert for Det europeiske kvalitetsmerket.


Du må ha et Europeisk kvalitetsmerke for å delta i konkurransen om De europeiske eTwinning-prisene!
 

Updated on 08.11.22