Skip to main content
European School Education Platform

Hvorfor bør du bli med i eTwinning i dag?

Hvorfor bør du bli med i eTwinning i dag?

Photo of people with arms around each other

Ved å bli med i eTwinning blir lærere og andre skoleansatte en del av «det europeiske skolefellesskapet» og får tilgang til endeløse muligheter.

 

Samarbeid med og bli inspirert av andre kolleger i Europa

I eTwinning organiserer og gjennomfører lærerne aktiviteter lokalt og på nett sammen med elevene sine, i samarbeid med kolleger fra land som er med i Erasmus+-programmet. De deltar i felles prosjekter med støtte fra TwinSpace-miljøet. De nasjonale støtteorganisasjonene har ansvar for validering av brukere som registrerer seg i eTwinning, og sørger på denne måten for at plattformen er sikker, gir støtte og veiledning og deler ut utmerkelser for lærernes arbeid i form av nasjonale og europeiske Kvalitetsmerker. Den årlige eTwinning-boken trekker frem de mest innovative prosjektene. Fremragende prosjekter belønnes med De europeiske eTwinning-prisene og blir innlemmet i prosjektgalleriet.

  

Dele med kolleger

eTwinning-fellesskapet består av mange tusen lærere og pedagoger som deler en visjon om inkluderende skoler, om å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi på en meningsfylt måte og utnytte ferdighetene for det 21. århundre best mulig. eTwinnerne møtes og samhandler på nettet, på skolen, på eTwinning-arrangementer og konferanser og ved alle anledninger hvor de kan inspirere andre lærere til å gi elevene bedre opplæring. eTwinning-området på European School Education Platform inneholder prosjektpakker, praksiseksempler, anmeldelser og et nettmiljø der eTwinnere kan kommunisere, opprette prosjekter, dele og lære sammen i eget tempo i samsvar med egne interesser.

  

Forbedre ferdighetene sammen

Livslang læring er helt avgjørende for lærere, og medlemmene av eTwinning-fellesskapet får tilbud om nettseminarer, korte og lange nettkurs (inkludert MOOC-er), selvstudiumsmateriell, konferanser og andre lokale etter- og videreutdanningsmuligheter der de møter eksperter på en rekke områder og utvider kunnskapene sine. Disse arrangementene gir lærerne muligheter til å komme i kontakt med hverandre, lære sammen og føle seg som en del av et felles nettverk.

 

eTwinning tilbyr også fremtidige lærere mulighet til støtte når de innleder yrkeskarrieren.

 

Promotering og markering

Som alle andre fellesskap har også eTwinning noen nøkkelarrangementer. Et årlig tema settes i fokus under to nettkampanjer – høst og vår – der eTwinnerne deler ideer, planlegger prosjekter, produserer materialer og lærer sammen. Og 9. mai hvert år markerer fellesskapet Europadagen som eTwinning-dagen, med aktiviteter som bidrar til at eTwinnerne føler seg som en del av noe unikt, uansett hvor de befinner seg.

 

Bli en forkjemper

eTwinning-ambassadørene er grunnpilarene i fellesskapet. De velges på nasjonalt nivå, gir opplæring og støtte og deler energien og entusiasmen sin, slik at eTwinning vokser hver eneste dag. Hos din nasjonale støtteorganisasjon får du vite hvordan du kan bli en av dem! 

 

Skolene som blir tildelt eTwinning-skole-merket går foran som gode eksempler for prinsippene som inspirerer eTwinning, delt lederskap, samarbeid og deling, elever som endringsagenter, inkludering og pedagogisk innovasjon. Følg med for å se når søknadene åpner!

 

Alle kan bli eTwinning-ambassadør, og alle skoler kan få eTwinning-skole-merket.

 

Slik blir du med i eTwinning

Registrer deg som bruker på European School Education Platform i dag med EU Login (du finner den her) og be om å bli validert som eTwinner av Den nasjonale støtteorganisasjonen i landet hvor skolen ligger.

 

Hva kan eTwinning-plattformen tilby?

eTwinnere kan komme i kontakt med hverandre, dele og samarbeide med andre registrerte eTwinnere og skoler ved å bruke de sosiale nettverksfunksjonene og ved å delta i rom, eTwinning-grupper og europeiske prosjekter.

 

  • Rom er mikrogrupper der eTwinnere kan delta på videokonferanser støttet av et forum og et filarkiv.
  • eTwinning-grupper er virtuelle steder der eTwinnere møtes og diskuterer spesifikke fag, temaer eller andre interesseområder. Prioriterte grupper er grupper som koordineres av Den sentrale støttetjenesten og som modereres av erfarne eTwinnere (les mer her).
  • eTwinning-prosjektene består av aktiviteter som gjelder ulike temaer og nøkkelkompetanser, og de involverer to eller flere lærere og deres elever. Hvert prosjekt har sin egen TwinSpace, som er en gratis, trygg plattform som der bare andre eTwinnere som deltar i prosjektet, gjester du inviterer og utvalgte elever har tilgang.

 

eTwinnere kan også delta på etter- og videreutdanningsmulighetene på nett som organiseres av European School Education Platform. Noen av disse tilbudene blir skreddersydd for eTwinnernes spesifikke interesser og behov og vil være tilgjengelige bare for dem:

 

  • Korte nettkurs er intensive og morsomme kurs som presenterer lærerne for et tema, stimulerer ideer og hjelper dem å utvikle ferdighetene sine.
  • MOOC-er (Massive Open Online Courses) er 4–6 uker lange og består av 12–25 timers læring i løpet av denne perioden. Deltakerne kan gjennomføre aktiviteten når det passer i løpet av den perioden kurset varer. Når kurset er gjennomført, får deltakeren et kursbevis.
  • Nettseminarer er direkte kommunikasjonsøkter på én time der lærerne får mulighet til å lære om og diskutere en rekke ulike temaer.
  • Webinar-serier er to nettseminarer som er forbundet med en interaktiv nettaktivitet.
  • Nettkonferanser og nettarrangementer er utviklet og beregnet for spesifikke målgrupper og temaer.

 

Er du ikke kvalifisert for å delta i eTwinning?

Kun skoleansatte kan bli med i eTwinning-fellesskapet. Hvis du ikke er ansatt på en skole, kan du likevel ha nytte av og være aktiv på andre deler av European School Education Platform helt gratis. Oppdag alle disse mulighetene her. eTwinnere kan invitere folk som ikke er medlem av eTwinning, inn på spesifikke prosjekter.