Skip to main content
European School Education Platform

Erasmus akkrediteringsmerke for fremragende ytelse

Erasmus akkrediteringsmerke for fremragende ytelse

Som en del av Erasmus’ akkrediteringsprogram i programmets nøkkeltiltak nummer 1 mottar de akkrediterte organisasjonene som presterer best på området voksenopplæring, yrkesopplæring og skoleopplæring, merker for fremragende ytelse for gjennomføring av mobilitetsprosjekter av høy kvalitet.


Som et ledd i de årlige Erasmus+-utlysningene om å sende inn forslag, blir det delt ut merker for fremragende ytelse til akkrediterte organisasjoner som har mottatt en gjennomsnittlig poengsum på minst 85 poeng ved evaluering av de to siste fullførte mobilitetsprosjektene. Merker som deles ut for fremragende ytelse, er gyldige i tre år.


Mer informasjon om Erasmus’ akkrediteringsprogram finnes ved å gå inn på Erasmus+ programguide. 

Updated on 07.10.22