Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Skoler som tildeles eTwinning-skole-merket er fremragende eksempler på hvordan hele skolen kan dra nytte av eTwinning. De jobber aktivt med å implementere og fremme eTwinnings verdier og pedagogikk, er et referansepunkt for lokalmiljøet og går foran med et godt eksempel for andre skoler.

Hva er eTwinning-skole-merket?

 

eTwinning-skolene innlemmer eTwinnings verdier i skolens retningslinjer, praksis og profesjonsfaglige utvikling, og de har skoleledelsens støtte i dette arbeidet.

 

Med eTwinning-skole-merket ønsker eTwinning å anerkjenne og fremheve engasjementet ikke bare hos enkelte eTwinnere, men hos hele skoler der grupper av lærere og skoleledere samarbeider.

 

Skoler som mottar merket, er klare og villige til å legge ut på en utviklingsreise med aktiviteter som kan vurderes objektivt.

 

Veiviseren for alle eTwinning-skoler er eTwinning-skolenes visjonserklæring. Visjonen fremhever elementer som:

 

 • delt lederskap
 • samarbeid og teamarbeid
 • elevmedvirkning
 • inkludering og innovasjon
 • være en rollemodell for andre skoler.

 

Hva er fordelene?

 

eTwinning-skolene:

 

 • anerkjennes offisielt på europeisk nivå som rollemodeller for eTwinning og utgjør et nettverk av ledende skoler som inspirerer eTwinnings videre utvikling. Alle eTwinning-skolene mottar eTwinning-skole-pakken med en plakett og et flagg.
 • har høy synlighet på europeisk nivå og oppmuntres til å bruke eTwinning-skole-merket i presentasjons- og informasjonsmateriell.
 • oppmuntres til å delta i spesifikke etter- og videreutdanningsprogrammer.
 • er med i en eTwinning-gruppe der de deler god praksis, samarbeider og deltar på egne nettarrangementer.

 

Hvordan kan skolene få et eTwinning-skole-merke?

 

Prosessen for å få tildelt eTwinning-skole-merket består av to trinn.

 

Trinn 1

 

eTwinning forhåndsvelger alle skoler som:

 

 • har vært registrert i eTwinning i mer enn to år
 • har minst tre eTwinning-lærere som har vært involvert i eTwinning-prosjekter, etterutdanning eller andre eTwinning-aktiviteter i løpet av de siste to årene
 • har deltatt i minst ett europeisk eTwinning-prosjekt som har fått et nasjonalt Kvalitetsmerke i løpet av de siste to årene før søknadsfristen.

 

 

Dersom en skole oppfyller disse kravene, får alle registrerte eTwinnere på skolen en invitasjon på e-post til å fylle ut et søknadsskjema som ligger på European School Education Platform.

 

Trinn 2

 

Søkerne må fylle ut et søknadsskjema for å beskrive hvordan skolen utformer, gjennomfører og planlegger aktiviteter som henger sammen med eTwinning-skolenes visjonserklæring: dokumentasjon må også fremlegges.

 

NSO vil vurdere hver enkelt søknad ved å analysere både beskrivelsen og dokumentasjonen og vurdere skolenes aktiviteter og potensial.

 

Søknader som har blitt avvist av NSO kan sendes på nytt – med bedre beskrivelse og dokumentasjon – frem til søknadsfristen. Søkerne har mulighet til å redigere søknaden, legge til det som mangler.

 

Den nøyaktige tidsrammen for søknads- og evalueringsperioden publiseres på plattformen noen uker før søknadsprosessen åpner.

 

Slik søker du

 

 • Skolens rektor og kolleger som er engasjert i eTwinning bør være med på å utforme søknaden.
 • Søkerne må svare på alle spørsmål i søknadsskjemaet og fremlegge dokumentasjon dersom det blir bedt om dette.
 • Et innledende spørsmål omfatter skolens retningslinjer for nettsikkerhet, der søkerne blir bedt om å fremlegge dokumentasjon.
 • De andre spørsmålene består av et sett påstander for hvert av elementene i eTwinning- skolenes visjonserklæring. Søkerne må beskrive hvordan skolen implementerer dem og fremlegge dokumentasjon.
 • For hver visjonserklæring vil søkerne også bli bedt om å gjøre rede for hva skolen planlegger å gjøre i de neste to årene hvis de blir tildelt et eTwinning-skole-merke.
 • Søknaden skal være ledsaget av en erklæring signert av skolens rektor.
 • Søknadene må sendes eller sendes på nytt før søknadsfristen.
 • De innsendte søknadene gjennomgås av Den nasjonale støtteorganisasjonen. Dersom søknader blir avvist, kan søkerne sende søknaden på nytt med utfyllende informasjon frem til søknadsfristen.

 

Tips:

 

 • Hver skole bør bestemme hvem som skal sende inn søknaden via eTwinning Live. Bare én søknad per skole blir godkjent.
 • Skjemaet behøver ikke fylles ut i sin helhet i én omgang, det kan lagres som utkast. Klikk på send-knappen når du er ferdig med å fylle ut skjemaet.

 

Listen over skoler som blir tildelt eTwinning-skole-merket vil bli publisert på starten av hvert år.