Skip to main content
European School Education Platform

Teacher
ESEP Registered

Сузан Меджид

Преподавам английски език в профилирана гимназия "Васил Левски" гр. Исперих вече 20 години. Обичам професията си и учениците си. Преди това съм участвала в проект Коменски. Приех предизвикателството да се включа към вашия проект с цел да имам възможност както аз, така и моите ученици да общуваме и да обогатим знанията си по английски като се свържем с други училища и разменим добри практики и приятелства.

Organisations (1)

Non eTwinning
Role in organisation:
Teacher
Default:
Yes
Status in organisation:
Pending
Loading content ...