Skip to main content
European School Education Platform

Politika tal-privatezza għal “utenti ġenerali”

Politika tal-privatezza għal “utenti ġenerali”

Introduzzjoni: Deskrizzjoni qasira tal-ipproċessar

Il-European School Education Platform (imsemmija hawn “il-Pjattaforma”) hija s-suċċessur tal-pjattaformi ta’ School Education Gateway u l-eTwinning. Imnedija fl-2022, din il-pjattaforma online multilingwi għandha l-għan li tkun il-punt ta’ laqgħa għall-persunal kollu tal-iskola (mill-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal, sal-livelli primarji u sekondarji, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali), ir-riċerkaturi, dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati oħra fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika.

Id-data personali hija pprovduta f’żewġ saffi: 

 1. reġistrazzjoni bil-login tal-UE u utenti “ġenerali”, biex jipparteċipaw fl-attivitajiet (eż. jieħdu sehem fil-korsijiet online jew jissottomettu posting) u biex ikunu jistgħu jużaw il-karatteristiċi kollha tal-pjattaforma (eż. jikkummentaw fuq artikli, iżidu items fil-favoriti, jew jissejvjaw tiftixiet).
 2. Reġistrazzjoni addizzjonali bħala utent tal-eTwinning (eTwinner):

 

Il-politika tal-privatezza attwali tikkorrispondi għall-utenti “ġenerali” tal-pjattaforma.


Meta titnieda l-European School Education Platform, l-utenti eżistenti tal-eTwinning u/jew ta’ School Education Gateway għandhom joħolqu kont tal-Login tal-UE bl-istess indirizz elettroniku li użaw meta rreġistraw fl-eTwinning jew fuq il-pjattaforma ta’ School Education Gateway sabiex jissinkronizzaw il-kontijiet qodma u ġodda tagħhom, inkluża l-migrazzjoni tad-data personali għall-kont il-ġdid.

 

 

1. Min hu responsabbli għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek?

 

Il-kontrollur tad-data huwa l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.

 

Il-persuna nominata bħala responsabbli għall-operazzjonijiet tal-ipproċessar hija: 

 

Il-Kap tal-Unità A6 tal-EACEA 
Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni u l-Kultura Ewropea
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussell
Indirizz elettroniku: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Barra minn hekk, l-EACEA taħdem mal-proċessuri li ġejjin:

 

EUN Partnership AISBL (minn hawn ‘il quddiem imsejħa European Schoolnet) tmexxi s-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali tal-eTwinning bħala kuntrattur tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.

 

Rue de Trèves, 61 (it-3 sular)
1040 Brussell
Il-Belġju
Tel: +32 2/790 75 75
Indirizz elettroniku: info@eun.org
Sit web: www.eun.org

 

Barra minn hekk, Tremend Software Consulting SRL tipprovdi s-servizzi diġitali meħtieġa għall-ġestjoni u ż-żamma ta’ school-education.ec.europa.eu wkoll bħala kuntrattur ta’ EACEA.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Bucharest)
Ir-Rumanija
Tel: +40-21-223-7700
Indirizz elettroniku: hello@tremend.com
Sit web: https://tremend.com/

 

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni tal-UE għall-informatika (DĠ DIGIT) jipprovdi s-servizz ta’ hosting tal-IT għall-pjattaforma.

 

 

2. Liema data personali hija pproċessata u kif?

 

Is-suġġetti tad-data huma dawk li jagħmlu l-ilmenti, li jikkorrispondu u li jagħmlu mistoqsijiet u individwi li jiddeċiedu li jirreġistraw fuq il-European School Education Platform bħala “utent ġenerali”.

 

Biex jirreġistraw bħala “utent ġenerali”, l-utenti jridu jużaw kont tal-Login tal-UE u għalhekk l-“isem”, il-“kunjom” u l-“indirizz elettroniku” diġà użati fil-kont tal-Login tal-UE, se jerġgħu jintużaw għall-kont tal-Pjattaforma.

 

Deskrizzjoni tal-kategoriji ta’ data personali

 

 1. Rigward il-karatteristiċi fiżiċi tal-persuni kif ukoll l-immaġni, il-vuċi jew il-marki tas-swaba’ (fakultattiv). Informazzjoni personali fakultattiva tinġabar għall-profil tal-membru u reġistratur jista’ jiddeċiedi jekk jagħtix dik id-data jew le. L-informazzjoni fakultattiva tinvolvi immaġnijiet.
 2. Rigward l-isfera privata tas-suġġett tad-data (fakultattiv): Informazzjoni minn forums u għodod oħra ta’ komunikazzjoni online: il-Pjattaforma toffri forums pubbliċi (jew għodod ta’ komunikazzjoni simili ta’ partijiet terzi) bħala parti mill-ispazji kollaborattivi tagħha. Fuq dawn l-għodod online l-utenti jistgħu jaqsmu kummenti, ħsibijiet, ritratti, vidjos u riżorsi oħra fuq bażi volontarja.
 3. Rigward il-karriera tas-suġġett tad-data (fakultattiv): Il-Pjattaforma tista’ tirċievi informazzjoni personalment identifikabbli meta l-informazzjoni tiġi pprovduta bi tweġiba għal stħarriġ (f’dan il-każ l-utent jintalab jipprovdi l-kunsens tiegħu għall-qsim ta’ tali informazzjoni). Jekk il-persuna tipparteċipa f’kors online jew fi proġett, nistgħu niġbru ċertu kontenut iġġenerat mill-istudenti, bħal assenjazzjonijiet sottomessi, assenjazzjonijiet ikklassifikati mill-pari u feedback tal-istudenti biex jikklassifikaw il-pari. Tinġabar ukoll data tal-kors, bħalma huma t-tweġibiet tal-istudenti għall-kwiżżijiet, entrati tal-forum u stħarriġ.
 4. Rigward il-missjonijiet u l-vjaġġi: Il-parteċipanti jistgħu jieħdu sehem f’avvenimenti fuq il-post f’pajjiżhom jew f’pajjiż ieħor. Huma jistgħu jissottomettu informazzjoni bil-għan li jipparteċipaw f’inizjattivi bħal dawn.
 5. Rigward l-ismijiet u l-indirizzi, inklużi l-indirizzi elettroniċi (obbligatorji)
 6. Data personali mhux mitluba li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi trade unions, li tikkonċerna s-saħħa, id-data ġenetika, id-data bijometrika għall-iskop ta’ identifikazzjoni unika ta’ persuna fiżika, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali jew ta’ natura simili tista’ tiġi sottomessa mis-suġġetti tad-data, iżda madankollu tiġi injorata u mhux ipproċessata.

 

Il-Pjattaforma toffri lill-utenti l-opportunità li jipparteċipaw f’korsijiet online permezz tal-Akkademja tal-UE. Ir-reġistrazzjoni għal kors online teħtieġ li toħloq kont tal-utent fuq il-Pjattaforma tal-Edukazzjoni Ewropea tal-Iskejjel (ara hawn fuq), iżda l-ebda informazzjoni personali addizzjonali mhija meħtieġa.

 

 

3. Għal liema skopijiet nipproċessaw id-data tiegħek? 

 

L-ipproċessar ta’ data personali fil-Pjattaforma huwa meħtieġ biex:

 

Jippermetti lill-utenti jużaw is-servizzi tal-pjattaforma bħal: l-ippubblikar ta’ kummenti u postings, l-użu ta’ karatteristiċi differenti tal-pjattaforma bħall-favoriti jew tiftixiet issejvjati, l-arrikkiment tal- l-profili tal-utenti, l-immaniġġjar ta’ mistoqsijiet tal-helpdesk, is-segwitu tal-posts u l-messaġġi li ġew “irrappurtati” minn utenti oħra, eċċ., jippermetti lill-utenti tal-Pjattaforma jikkomunikaw u jikkollaboraw fi spirtu ta’ fiduċja u rispett reċiproku, jippermetti u jiffaċilitaw attivitajiet ta’ monitoraġġ u riċerka, jiżviluppa għanijiet ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni fil-qafas tal-Pjattaforma u s-servizzi tagħha, jibgħat aġġornamenti u informazzjoni rilevanti relatata mal-Pjattaforma lill-utenti rreġistrati, u biex jinfurma lill-utenti rreġistrati dwar attivitajiet relatati oħra li jistgħu jkunu interessati fihom fi ħdan l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea, jippermetti l-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ korsijiet online, jippermetti u jtejjeb l-esperjenza tal-utenti f’dan u f’proġetti futuri simili żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea permezz ta’ kontroll tal-aċċess, traċċar tal-frekwenza tal-użu, imġiba tat-tiftix, preferenzi u settings, jippermetti l-ġbir, il-kategorizzazzjoni u s-sommarju tal-kontribuzzjonijiet tal-utenti fil-forums u għodod oħra ta’ diskussjoni, jipprovdi statistika aggregata, inkluż, iżda mhux limitata għall-għadd ta’ utenti matul perjodu speċifiku, is-suġġetti preferuti u/jew il-pajjiżi magħżula mill-utenti u l-użu tal-kont.

 

Fl-aħħar nett, u limitat għall-parteċipazzjoni fil-korsijiet li qed isiru fl-Akkademja tal-UE, l-ipproċessar tad-data (li se jsir fl-Akkademja tal-UE) huwa meħtieġ biex: jirreġistra lill-utent għall-kors magħżul u jippermetti lill-utenti jaċċessaw il-kors fl-Akkademja tal-UE filwaqt li jżomm il-kredenzjali tiegħu.

 

L-ismijiet, l-indirizzi elettroniċi u l-għażla tal-kors tal-European School Education Platform tal-“utenti ġenerali” li jiddeċiedu li jsegwu korsijiet ta’ taħriġ se jinqasmu ma’ u jiġu pporċessati mill-Akkademja tal-UE skont il-politiki tal-privatezza tal-Akkademja tal-UE (ara r-rekord tal-ipproċessar tad-data hawn) biex jinkisbu l-għanijiet ta’ hawn fuq. Id-data dwar il-progress tal-istudenti u l-eżitu tal-kors ta’ taħriġ se tinqasam mal-European School Education Platform.

 

Data personali qatt ma tista’ tintuża għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni.

 

 

4. Fuq liema bażi legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

 

L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew korp tal-Unjoni (li għandu jiġi stabbilit fil-Liġi tal-Unjoni) (l-Artikolu 50(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725);

 

 • Ir-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (ĠU L 189, 28.5.2021, p. 1–33),
 • Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 tat-12 ta’ Frar 2021 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.
 • Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2021)951 u l-annessi tagħha li jiddelegaw setgħat lill-EACEA għall-ġestjoni tal-programmi fil-QFP 2021-2027.

L-ipproċessar li mhux kopert mill-bażijiet legali ta’ hawn fuq huwa bbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data (l-Artikolu 5(1)(d) tar-Regolament (UE) 2018/1725).

 

 

5. Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

 

Għall-utent ġenerali rreġistrat fil-Pjattaforma tal-Edukazzjoni Ewropea fl-Iskejjel, id-data relatata mal-profil tal-utent tinżamm għal tliet snin wara l-aħħar dħul tal-utent. Wara tliet snin mill-aħħar dħul, il-profil tal-utent awtomatikament jiġi ssettjat għal anonimu, jiġifieri d-data personali titħassar.

 

Ġimagħtejn qabel ma jgħaddu tliet snin mingħajr ebda dħul, tintbagħat notifika lill-utent biex jiġi infurmat li l-profil tiegħu wasal biex jiġi ssettjat bħala anonimu u li jista’ jevita dan billi jerġa’ jidħol fi żmien ġimagħtejn. Jekk l-utent ma jidħolx fi żmien ġimagħtejn, il-profil tiegħu se jiġi diżattivat b’mod permanenti. Fil-każ ta’ ebda dħul, l-informazzjoni personali kollha mbagħad issir anonima.

 

Kull data personali li l-utent seta’ daħħal permezz ta’ għodod ta’ partijiet terzi (eż. waqt kors online meta juża għodda online esterna, bħal Facebook, Twitter) mhijiex taħt ir-responsabbiltà tal-kontrollur tad-data u għalhekk ma taqax taħt l-anonimizzazzjoni.

 

Fil-każ li l-utenti jitolbu l-anonimizzazzjoni tal-kont tagħhom jew il-kont jiġi anonimizzat awtomatikament, l-ebda data ma tkun viżibbli għal utenti oħra tal-European School Education Platform.

 

Id-data tinżamm biss f’forma anonimizzata li ma tippermettix l-identifikazzjoni personali. Jekk l-utenti b’kont anonimu jkunu jridu jkomplu jużaw il-pjattaforma, ikollhom jerġgħu jirreġistraw.

 

Id-data anonimizzata (data mhux personali) tibqa’ biss għal skopijiet ta’ riċerka u monitoraġġ għad-dispożizzjoni tal-EACEA, il-KE, l-awtoritajiet tal-iskejjel nazzjonali jew reġjonali, l-awtoritajiet inkarigati mill-implimentazzjoni tal-European School Education Platform u partijiet terzi oħra (ara Punt 6) taħt l-awtorizzazzjoni tal-kontrollur tad-data f’format aggregat.

 

Biex tiddiżattiva jew tħassar kont, ikkuntattja l-Helpdesk fuq: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

 

Għall-għanijiet imsemmija hawn fuq, l-aċċess għad-data huwa strettament limitat għal:

 

 • Persunal indikat tal-EACEA,
 • Il-persunal indikat mill-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari l-persunal indikat ta’ DĠ EAC u DĠ DIGIT u, għad-data personali tal-utenti li jsegwu korsijiet ta’ taħriġ fuq il-pjattaforma tal-Akkademja tal-UE, il-persunal indikat ta’ JRC.
 • Persunal awtorizzat tal-organizzazzjoni kkuntrattat minn u li jaħdem f’isem l-EACEA biex jimplimenta l-European School Education Platform, jiġifieri s-Servizz Ċentrali ta’ Appoġġ (European Schoolnet) u l-fornitur tas-servizz diġitali (Tremend Software Consulting SRL)

 

Il-Pubblika Ġenerali: Xi data sottomessa mill-utenti se tintwera fuq iż-żona pubblika tal-Pjattaforma, li jfisser li tali informazzjoni hija liberalment aċċessibbli fuq l-Internet. F’dan il-każ, l-utenti jistgħu, jekk jixtiequ, iħassru d-data tagħhom. Id-data li tista’ tkun pubblika, fuq deċiżjoni ta’ utent, hija b’mod partikolari din li ġejja:

 

a. Id-data tal-organizzazzjonihija viżibbli għall-utenti mill-paġna tal-organizzazzjoni:

 • isem, indirizz, belt, pajjiż, ritratt, URL ta’ Facebook, URL ta’ Twitter, URL ta’ LinkedIn u s-

     sit web

 • reġistranti affiljati mal-organizzazzjoni (isem, kunjom, pajjiż, ritratt)
 • korsijiet u postings ta’ Erasmus+ maħluqa mill-membri tal-organizzazzjoni.

 

b. Id-data tal-“utenti ġenerali” tal-Pjattaforma:

 • id-data tar-reġistrant li ġejja hija viżibbli għall-utenti kollha fuq il-paġna pubblika tal-organizzazzjoni biss (jekk l-utent huwa affiljat ma’ organizzazzjoni waħda jew ħafna): isem, kunjom, pajjiż, minjatura tar-ritratt (jekk hemm),
 • il-paġna tal-profil tal-utent hija aċċessibbli biss għal utenti oħra mdaħħla, inkluża l-informazzjoni li ġejja: isem, kunjom, pajjiż, stampa, organizzazzjoni(jiet), tip ta’ utent, kummenti magħmula mir-reġistrant, artikoli “favoriti” mill-utent, u jekk ir-reġistrant huwiex ivvalidat mill-eTwinning,
 • kull posting, kumment, reviżjoni u/jew klassifikazzjoni magħmula volontarjament minn utent reġistrat huwa pubbliku, jiġifieri viżibbli għall-utenti tas-sit web meta jaraw l-oġġett ikkummentat jew rivedut u disponibbli wkoll permezz ta’ magni tat-tiftix,
 • l-attività tal-utent fuq il-korsijiet online jistgħu jarawha biss l-utenti rreġistrati li rreġistraw ukoll għal kors online speċifiku.

 

It-trasferiment ta’ data speċifika lil partijiet terzi oħra (eż. ċentri ta’ riċerka u universitajiet) jista’ jkun permess taħt l-awtorizzazzjoni speċifika tal-kontrollur tad-data, iżda d-data se tkun trasferita f’format anonimu.

 

Xi data personali se tkun aċċessibbli fiż-żona ristretta tal-eTwinning, tal-Gruppi tal-eTwinning u tat-TwinSpaces għall-membri rispettivi ta’ dawn l-oqsma biss.

 

Barra minn hekk, id-data tista’ tiġi żvelata lill-awtoritajiet pubbliċi u pproċessata minn dawn l-awtoritajiet f’konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data skont l-għan tal-ipproċessar, inkluż inter alia:

 

 • Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jew imħallef jew awtorità nazzjonali kif ukoll l-avukati u l-aġenti tal-partijiet f’każ ta’ proċedura legali;
 • L-Awtorità tal-Ħatra kompetenti fil-każ ta’ talba jew ilment imressqa taħt l-Artikoli 90 tar-Regolamenti tal-Persunal;
 • L-OLAF fil-każ ta’ investigazzjoni mwettqa fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999;
 • Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni fl-ambitu tal-kompiti fdati mill-Artikolu 118 tar-Regolament Finanzjarju u mill-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1653/2004;
 • L-IDOC f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Ġunju 2019 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni dwar it-twettiq ta’ inkjesti amministrattivi u proċedimenti dixxiplinarji - C(2019)4231 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/165 tal-1 ta’ Frar 2019 Regoli interni dwar il-provvista ta’ informazzjoni lis-suġġetti tad-data u r-restrizzjoni ta’ ċerti mid-drittijiet tagħhom dwar il-protezzjoni tad-data mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ inkjesti amministrattivi, u proċedimenti qabel dawk dixxiplinari, dixxiplinari u proċeduri ta’ sospensjoni;
 • Il-Qorti tal-Awdituri fil-kompiti fdati lilha mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tat-Trattat KE u l-Artikolu 20, paragrafu 5 tar-Regolament (KE) Nru 58/2003;
 • L-Ombudsman Ewropew fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompiti fdati lilu mill-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

 

 

7. Kif nipproteġu d-data personali tiegħek?

 

Is-servers tal-Pjattaforma huma ospitati fuq Amazon Web Services fiċ-Ċentri tad-Data Ewropej. Id-DĠ DIGIT jimmaniġġja l-infrastruttura tal-cloud f’ambjent sigur ħafna. Persunal awtorizzat biss għandu aċċess għall-mezzi tal-ħżin fiċ-Ċentri tad-Data u s-siti huma soġġetti għal sigurtà fiżika stretta.

 

DĠ DIGIT jassigura s-sigurtà tas-servizz ta’ hosting tal-IT f’konformità mal-Qafas u l-Politika tas-Sigurtà tal-Informazzjoni tal-Kummissjoni u l-Qafas tal-Politika tas-Sigurtà tal-Informazzjoni komplementari ta’ DĠ DIGIT. Ara wkoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006)3602 tas-16 ta’ Awwissu 2006 dwar is-“Sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea” u r-“Regoli ta’ implimentazzjoni tas-16.8.2006 dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea”.

 

Id-data personali tiġi kkomunikata permezz ta’ kriptaġġ HTTPS. L-ebda data personali ma tiġi ttrasportata permezz ta’ mezzi ta’ ħażna. Barra minn hekk, kwalunkwe backups tal-bażi tad-data huma sanitizzati u l-informazzjoni tal-utent hija anonimizzata.

 

DĠ DIGIT jipprovdi lit-tim tekniku tas-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali b’database dumps anonimizzati. Is-servizz ta’ backup tal-bażi tad-data jinsab wara sistema protetta b’password. Il-bażi tad-data anonima tintuża għall-iżvilupp tal-pjattaforma. Is-servers kollha tal-iżvilupp qed jużaw aċċess ta’ password b’saħħtu u fejn meħtieġ konnessjoni VPN iċċifrata, u f’ħafna każijiet aċċess bijometriku. Pjattaformi online użati bħala parti mill-proġett jużaw aċċess protett b’password, sistemi ta’ permess biex jevitaw lil kulħadd għajr dawk li jkollhom awtorizzazzjoni jaċċessaw data personali. L-ebda backups ta’ bażijiet tad-data li fihom data personali ma jinħażnu fuq apparat ta’ ħżin rimovibbli.

 

Għadd limitat biss ta’ individwi msemmija (massimu ta’ 3) mit-tim ta’ żvilupp fi Tremend Consulting għandhom aċċess għall-ogħla livell ta’ permess fis-sistemi ta’ informazzjoni, u fejn id-data personali tinħażen f’dokument jew bażi tad-data, din hija biss fuq bażi ta’ ħtiġijiet ta’ aċċess. Billi jiżgura li l-inqas għadd ta’ utenti jkollhom aċċess għas-sistemi tal-informazzjoni, il-proċessur tad-data jiżgura l-inqas livell ta’ riskju.

 

Id-data fi tranżitu hija ċċifrata permezz ta’ SSL/TLS, l-aċċess għall-ġestjoni u t-trasferimenti tad-data fuq il-pjattaformi jsiru b’mod sigur.

 

Klawżola kuntrattwali dwar il-protezzjoni tad-data hija inkluża fil-kuntratt mal-proċessuri (fornituri tas-servizz) EUN Partnership AISBL u Tremend Software Consulting, biex jiġi żgurat li d-data personali tiġi pproċessata f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli.

 

 

8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek rigward id-data personali tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

 

Inti għandek id-dritt li:

 

 • Titlob aċċess għad-data personali li nżommu fuqek;
 • Titlob rettifika tad-data personali tiegħek jew tagħmel il-korrezzjoni inti stess fil-profil tiegħek;
 • Titlob, taħt ċerti kundizzjonijiet, it-tħassir tad-data personali tiegħek;
 • Titlob, taħt ċerti kundizzjonijiet, ir-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek;
 • Toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek;
 • Titlob li d-data tiegħek tiġi ttrasferita lil organizzazzjoni oħra f’format standard li jista’ jinqara mill-magna (portabbiltà tad-data);

 

Int għandek id-dritt toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

 

Għandek ukoll id-dritt li ma tkunx soġġett għal deċiżjonijiet awtomatizzati (magħmula biss minn magni) li jaffettwawk, kif definit mil-liġi.

 

Barra minn hekk, peress li dan l-ipproċessar tad-data personali tiegħek huwa bbażat fuq il-kunsens tiegħek [l-Artikolu 5(1)(d) jew l-Artikolu 10(2)(a) tar-regolament dwar il-protezzjoni tad-data], jekk jogħġbok innota li tista’ tirtiraha fi kwalunkwe ħin billi tibgħat email lil privacy@esep-support.eu, u dan se jidħol fis-seħħ mill-mument tal-irtirar tiegħek. L-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens tiegħek qabel l-irtirar tagħha se jibqa’ legali.

 

L-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2018/1725 jipprevedi li, fi kwistjonijiet relatati mal-operat tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, dawn tal-aħħar jistgħu jirrestrinġu ċerti drittijiet tal-individwi f’ċirkostanzi eċċezzjonali u bis-salvagwardji stabbiliti f’dak ir-Regolament. Dawn ir-restrizzjonijiet huma previsti fir-regoli interni adottati mill-EACEA u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Kull restrizzjoni bħal din se tkun limitata fiż-żmien, proporzjonata u tirrispetta l-kontenut tad-drittijiet imsemmija hawn fuq. Din se titneħħa malli ċ-ċirkostanzi li jiġġustifikaw ir-restrizzjoni ma jibqgħux applikabbli. Inti se tirċievi avviż aktar speċifiku dwar il-protezzjoni tad-data meta dan il-perjodu jkun għadda.

 

Bħala regola ġenerali inti tkun infurmat dwar ir-raġunijiet prinċipali għal restrizzjoni sakemm din l-informazzjoni ma tikkanċellax l-effett tar-restrizzjoni bħala tali.

 

Inti għandek id-dritt tressaq ilment quddiem l-EDPS dwar l-ambitu tar-restrizzjoni.

 

 

9. Id-dritt tiegħek li tagħmel rikors f’każ ta’ kunflitt fuq kwalunkwe kwistjoni ta’ data personali

 

F’każ ta’ kunflitt dwar kwalunkwe kwistjoni ta’ protezzjoni tad-data personali tista’ tikkuntattja lill-kontrollur tad-data fl-indirizz imsemmi hawn fuq u fil-kaxxa postali funzjonali (Punt 1).

 

Tista’ tikkuntattja wkoll lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-EACEA fuq l-indirizz elettroniku li ġej: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Tista’ tressaq ilment lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe ħin: https://edps.europa.eu/.

 


[i] Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ din id-data, u tħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/EC Test b’relevanza għaż-ŻEE, ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.