Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Stħarriġ dwar programmi ta' mentoring fl-iskejjel

Il-mentoring normalment jirreferi għall-proċess ta' persuna b'esperjenza, il-mentor, li jassisti persuna oħra, il-mentee, fl-iżvilupp ta' ħiliet u għarfien speċifiċi li jtejbu t-tkabbir professjonali u personali tal-mentee. Fil-livell skolastiku, l-opportunitajiet ta' mentoring huma disponibbli għall-istudenti, u normalment jiffukaw fuq il-prestazzjoni edukattiva u l-appoġġ soċjali u emozzjonali tagħhom, u l-għalliema, fil-kuntest ta' taħriġ inizjali jew programmi ta' żvilupp professjonali kontinwu, pereżempju.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

L-importanza tal-mentoring fi ħdan l-edukazzjoni skolastika hija rikonoxxuta fil-politiki u l-prattiki fil-livell tal-UE. Pereżempju, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-Toroq għas-Suċċess fl-Iskejjel reċenti tissuġġerixxi li l-iskemi ta' mentoring, inkluż il-mentoring bejn il-pari, jistgħu jikkontribwixxu għal riżultati edukattivi aħjar u appoġġ soċjoemozzjonali, b'mod partikolari għal studenti soċjoekonomikament żvantaġġati jew dawk b'riskju ta' prestazzjoni baxxa.

Barra minn hekk, id-dokument ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjah jinnota li mentoring sostnut u strutturat b'ħin u opportunitajiet stabbiliti għall-immudellar, il-prattika, il-valutazzjoni, l-appoġġ, u r-rispons mill-professjonisti tal-iskejjel huwa fattur importanti biex jappoġġa lill-għalliema tal-istudenti fl-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u għalliema maħtura ġodda. Il-mentoring jista' jgħinhom jifhmu aħjar ir-rwoli tagħhom u japplikaw tekniki ta' tagħlim innovattivi u huwa relatat ħafna mal-benesseri tal-għalliema (xogħol pjaċevoli, motivazzjoni, awtoeffikaċja, u ż-żamma tal-għalliema).

Aqsam il-fehmiet tiegħek f'dan l-istħarriġ qasir sad-19 ta' Frar 2023. Ir-riżultati se jiġu ppubblikati fuq European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning