Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

STEAMing up the score

F’dan l-artiklu, Dr Daithí Kearney jaqsam il-vjaġġ personali tiegħu bħala għalliem tal-mużika u kif STEAM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika) influwenza l-approċċ tiegħu għat-tagħlim.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Kważi għaxar snin ilu vvjaġġajt lejn in-Norveġja biex nipparteċipa fi programm intensiv tal-Erasmus. Kont ili sentejn nagħti lekċers dwar il-mużika fl-Irlanda, inkarigat li niffaċilita taħlita ta’ prestazzjoni u lezzjonijiet tat-teorija. Kont imdorri ngħallem fis-sens li nippreżenta materjal lill-istudenti u ngħallimhom kif jagħmlu sens minnu. L-istudenti tiegħi kellhom kompetenza minn qabel fuq l-istrumenti mużikali tagħhom u t-tagħlim kollu kien iffokat fuq il-mużika. Fil-kuntest tal-kisba ta’ riżultati ta’ tagħlim kif preskritt fuq deskrittur tal-modulu, u “ħadem”.

 

Fin-Norveġja sibt ruħi naħdem flimkien ma’ kollegi minn dixxiplini differenti, istituzzjonijiet differenti u pajjiżi differenti. Sibna ruħna fi klassi interdixxiplinari li ma kenitx taqbel mal-mod ta’ tagħlim tiegħi. Fl-ispazju maqsum tagħna, ħafna mill-istudenti ma daqqewx l-istrumenti mużikali u ma kellix kurrikulu preskritt, speċifiku għas-suġġett. Ma kienx hemm partituri mużikali konvenzjonali biex idoqqu minnhom u xi kultant l-istruzzjonijiet tiegħi bl-Ingliż, flimkien mal-aċċent Irlandiż tiegħi, ħolqu problema biex ninftiehem mill-parteċipanti, li għalihom l-Ingliż ma kienx l-ewwel lingwa. Wara ġimagħtejn, li matulhom tgħallimna dwar rigs taż-żejt, stejjer tal-ħiersa u fotografija, ħloqna prestazzjoni f’armonija li tejbet is-sens tagħna tal-potenzjal kreattiv f’kull parteċipant u l-ispirazzjoni li tinstab fid-dinja ta’ madwarna.

 

L-edukatur tal-mużika Estelle Jorgenson tfakkarna li l-istudenti huma l-aġenti attivi fil-proċess tat-tagħlim u aħna, bħala għalliema, qegħdin hemm biex ngħinuhom. Aħna wkoll għandna bżonn l-għajnuna u, meta nikkollaboraw mal-kollegi, nistgħu naqsmu l-għarfien ta’ “kif” u wkoll “x’għandna” ngħallmu. Bit-tneħħija tal-konfini tal-ħsieb dixxiplinarju, niftħu perspettivi u approċċi ġodda li jinkludu, jeċċitaw u jisfidaw lill-għalliema u lill-istudenti biex jesploraw lil hinn mis-suġġetti tagħhom u jirrealizzaw tifsira aktar sħiħa għat-tagħlim fl-esperjenza tal-ħajja tagħhom. Dan ma jdgħajjifx l-integrità tad-dixxiplini u l-ħtieġa għal tagħlim u riċerka speċifiċi għad-dixxiplini, iżda struttura fluwida aktar flessibbli tippermetti STEAM-power.

 

Il-vjaġġ tiegħi fit-tagħlim kreattiv u estetiku wassalni għal STEAM. Bħala artist, nista’ nkun ispirat mill-impenn tiegħi max-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika u, permezz ta’ attività kreattiva u estetika, niżviluppa fehim u apprezzament akbar għall-kunċetti u l-ideat li ħafna drabi kont nibża’ minnhom. Billi nkanta u niżfen dwar in-naħal jew il-gravità, stajt inqanqal l-imħuħ żgħażagħ li żviluppaw rabta emozzjonali u inkorporata mas-suġġetti. B’mod kritiku, il-prattika tat-tagħlim tiegħi evolviet u l-approċċ esploratorju għas-suġġetti seta’ jiddaħħal fil-klassi “aktar konvenzjonali” tiegħi. Tgħallimt aktar dwar l-interessi u l-ħiliet tal-istudenti tiegħi lil hinn mill-mużika.

 

Bħala artisti, xi kultant nistgħu nkunu kkunsidrati bħala lussu mill-kollegi STEM tagħna, li jistgħu jgawdu mill-prestazzjonijiet tagħna mingħajr ma jfittxu li jifhmuhom jew jirrikonoxxu x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika fil-ħidma tagħna. Bħala artisti, mhux biss qed infittxu li niżviluppaw il-fehim tagħna ta’ STEM iżda qed nuru kif nistgħu ninfurmaw u nispiraw lin-nies f’dawn l-oqsma. Flimkien, nistgħu nesploraw il-meravilji tad-dinja ta’ madwarna u lil hinn. Bħala għalliema, li nħallu spazju biex nesploraw STEAM u xi kultant nabbandunaw il-punteġġ wassal għal prestazzjonijiet aktar kreattivi li jiksbu r-riżultati ta’ tagħlim preskritti u ħafna aktar.

 

 

Etnomusikologu, ġeografu u artist Dr Daithí Kearney huwa lettur tal-mużika, it-teatru u t-turiżmu u kodirettur taċ-Ċentru tar-Riċerka tal-Arti Kreattiva fl-Istitut tat-Teknoloġija ta’ Dundalk. Huwa kien involut fi tliet Programmi Intensivi tal-Erasmus: IP CREAL (2012-2015), SPACE (2016-2019) u NEXT STEP (2019-2022) li kienu involuti fil-filosofiji STEAM għall-edukazzjoni.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences