Skip to main content
European School Education Platform
Interview

L-edukazzjoni titkellem: Perkorsi għas-suċċess fl-iskola

Il-Professur Paul Downes, Direttur tal-Educational Disadvantage Centre, li jinsab fi ħdan l-Istitut tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Dublin City, riċentement qasam il-ħsibijiet tiegħu dwar il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola. Id-dokument jispjega l-miżuri tal-politika biex jiġu indirizzati t-tluq bikri mill-iskola u l-kisba akkademika baxxa fil-ħiliet bażiċi.
Interview visual - Paul Downes

Jien Professur Paul Downes, Professur tal-Psikoloġija tal-Edukazzjoni, u Direttur tal-Educational Disadvantage Centre, fl-Istitut tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Dublin City.

 

X’inhuma l-akbar sfidi għat-titjib tal-eżiti edukattivi?

 

Tħassib ewlieni huwa l-cocktail letali tal-faqar u l-impatt ta’ wara l-pandemija. Mill-PISA 2018 naraw diġà deterjorament tassew inkwetanti fil-punteġġi tal-ħiliet bażiċi fil-qari, il-matematika u x-xjenza għal aktar minn wieħed minn kull ħames studenti mal-Ewropa.

 

Kieku kif tiddefinixxi s-suċċess fl-iskola?

 

Huwa approċċ tassew olistiku li jenfasizza s-suċċess bħala l-benesseri u l-iżvilupp soċjali u personali tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. L-iżvilupp tal-kompetenzi soċjali u personali, l-għarfien tiegħek innifsek u, ovvjament, f’dak il-livell, il-prevenzjoni tal-bullying tidħol f’dan, għaliex il-bullying huwa l-antiteżi ta’ komunikazzjoni b’saħħitha.

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola

 

Ċertament, saff ewlieni wieħed għall-inizjattiva l-ġdida huwa messaġġ għall-istati membri biex jintegraw strateġiji għal tluq bikri mill-iskola u l-prevenzjoni tal-bullying. Hawn hemm firxa ta’ saffi miżjuda mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Dawn jinkludu fokus aktar sod fuq id-differenzjazzjoni tal-ħtieġa, li ssir distinzjoni bejn approċċi universali għall-istrateġiji mill-approċċi ta’ gruppi fil-mira, mill-appoġġ intensiv individwali. L-angolu tad-differenzjazzjoni huwa differenza ewlenija. Hemm ukoll rikonoxximent ta’ approċċ għall-iskola kollha, li ma kienx fl-approċċ tal-2011, li neħtieġu naraw l-iskejjel bħala sistemi, sistemi ta’ relazzjonijiet, ta’ interventi strateġiċi, kif ukoll, ovvjament, it-timijiet multidixxiplinari fi u madwar l-iskejjel: l-aspett transsettorjali, biex setturi ewlenin jingħaqdu flimkien.

 

Kif nistgħu nappoġġjaw lill-istudenti?

 

Allura, naħseb xi strateġiji ovvji fil-livell tal-prevenzjoni li jeħtieġu li jkunu integrati sew u li kieku jkollhom bażi ta’ evidenza tajba warajhom, ikunu affarijiet, pereżempju, bħal programmi tal-kotba tad-dar li għandhom fil-mira familji f’faqar għoli biex jiġi żgurat li hemm riżorsi tal-qari tajbin fi djarhom, biex titrawwem imħabba għall-qari li hu ċentrali mhux biss għall-profiċjenza fil-qari, iżda ovvjament għall-kisbiet akkademiċi kollha. Rigward il-livell ta’ intervent, dawk ovvji jkunu, pereżempju, il-mudell tal-Lussemburgu li jkun hemm medjaturi tal-lingwa, fl-eżempju tagħhom huma għandhom madwar 37 lingwa differenti, fejn ikollhom medjaturi għal dawk biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-lingwa. Rigward l-aspett tal-kumpens, naħseb li hemm tagħlimiet ċari fl-edukazzjoni kompensatorja, anke għas-sistema regolari. Dawn jinkludu affarijiet, bħar-rikonoxximent pubbliku tal-kisbiet permezz ta’ premji u ċerimonji biex il-kisba tkun rikonoxxuta. Hija xi ħaġa li ma tiswiex flus u li tista’ tinġieb ferm aktar fis-sistema regolari.

 

Kif nistgħu nappoġġjaw lill-edukaturi?

 

Naħseb li opportunità ovvja hawn hija l-qasam sħiħ ta’ prattika restorattiva, li hija firxa ta’ approċċi pjuttost sempliċi ta’ mistoqsijiet u komunikazzjoni u għandha tkun distinta mill-ġustizzja restorattiva, li hija inizjattiva kompletament differenti. Il-prattika restorattiva fl-iskejjel hija mod mhux għali, sempliċi iżda partikolari u ffokat ħafna ta’ titjib tal-kultura komunikattiva fl-iskola permezz ta’ mistoqsijiet miftuħin li jgħinu jrawmu l-empatija u li tittieħed perspettiva, mhux biss fl-istudenti iżda wkoll fil-persunal.

 

Liema miżuri jistgħu jappoġġjaw approċċi għall-iskola kollha?

 

Approċċi tas-sistema għall-iskola kollha jeħtieġu li jisimgħu l-ilħna tal-istudenti u l-ġenituri, iżda speċjalment ukoll studenti marġinalizzati u dawk fir-riskju ta’ esklużjoni biex jinstema’ t-tħassib tagħhom bis-sistema tal-iskola. U, ovvjament, id-dimensjoni tat-tim multidixxiplinari mbagħad hija dwar ir-rikonoxximent li qed inwessgħu il-kunċett tal-iskola tagħna. L-iskola mhijiex biss dwar l-għalliema, l-istudenti u l-allievi. L-iskola hija wkoll sit fejn firxa ta’ professjonisti ewlenin oħrajn jistgħu jinteraġixxu  mal-ħtiġijiet olistiċi aktar wesgħin li jappoġġjaw lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna.

 

Elementi ewlenin tal-Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola

 

 • Prevenzjoni/Intervent/Kumpens
 • Approċċ għall-iskola kollha
 • Il-ħtiġijiet tal-istudenti
 • Involviment/Kisba/Benesseri
 • Ġbir tad-data u monitoraġġ
 • Approċċi sistematiċi

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning